Show simple item record

dc.contributor.authorMatyjas, Zbigniew
dc.date.accessioned2019-05-20T10:15:06Z
dc.date.available2019-05-20T10:15:06Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationMatyjas Z., Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach - podejście dynamiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-916-2pl_PL
dc.identifier.isbn978–83–7525–916–2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28295
dc.descriptionW ramach klasycznego procesu zarządzania strategicznego kwestii szybkich i dynamicznych zmian w otoczeniu nie bierze się pod uwagę, a rozpowszechniony schemat budowania przewagi konkurencyjnej jest w swojej istocie statyczny. Wprawdzie niektóre metody i narzędzia analizy strategicznej uwzględniają dynamikę zachodzących zmian, tym niemniej logika całego procesu jest oparta na statycznym obrazie sił i zjawisk otaczających przedsiębiorstwo. W odróżnieniu od takiego sposobu pojmowania procesu budowania przewagi strategicznej podejście dynamiczne z samego założenia uwzględnia możliwość dostosowania zarządzania strategicznego do zaistniałych na zewnątrz i wewnątrz firmy zjawisk wymuszających zmianę strategii, bądź jej poszczególnych składowych. Od podejścia statycznego różni się tym, czym różni się film od zdjęcia. W warunkach dynamicznych podstawowe zasady rządzące procesami formułowania i wdrażania strategii zakładają, że wszystko znajduje się w nieustannym ruchu, a każdy istotny czynnik warunkujący strategię firmy może ulec zmianie. Wobec tego sam model jest z za łożenia elastyczny i wymusza dostosowywanie się do zaobserwowanych zmian.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzarządzanie strategicznepl_PL
dc.subjectkonkurencjapl_PL
dc.subjectpolityka cenowapl_PL
dc.subjectinnowacjepl_PL
dc.subjectinwestycjepl_PL
dc.subjectkooperacjapl_PL
dc.titleWzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach - podejście dynamicznepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number242pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwempl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteZbigniew Matyjas ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1996. Od 1 października 1998 roku jest zatrudniony w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem Uniwersytetu Łódzkiego, początkowo na stanowisku asystenta, od 2004 roku po obronie pracy doktorskiej jako adiunkt. Od 2004 roku jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Finansów i Strategii Spółek na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę na uczelni łączy od lat z działalnością konsultingową. Zainteresowania naukowe Zbigniewa Matyjasa koncentrują się wokół zarządzania strategicznego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dynamiki konkurencyjnej w sektorach, ekonomicznych aspektów strategii przedsiębiorstw oraz analiz sektorowych.pl_PL
dc.referencesAczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAgora obniża cenę Gazety Wyborczej do 1,50 zł (2006), „Puls Biznesu”, 12.04.pl_PL
dc.referencesAndrews K.R. (1980), The Concept of Corporate Strategy, Irwin, Homewood, IL.pl_PL
dc.referencesAnsoff H.I. (ed.) (1976), From Strategic Planning to Strategic Management, Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesAnsoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesArmstrong M., Porter R.H. (eds.) (2007), Handbook of Industrial Organization, vol. 3, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesAxel Springer Polska na rynku mediów w Polsce (2004), prezentacja na konferencji naukowej „Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii”, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, grudzień.pl_PL
dc.referencesAxelrod R., Hamilton W.D. (1981), The Evolution of Cooperation, „Science”, vol. 212.pl_PL
dc.referencesBagwell K. (2007), The Economic Analysis of Advertising, [in:] M. Armstrong, R.H. Porter (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. 3, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesBain J.S. (1956), Barriers to New Competition, Harvard University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBamiatzi V., Hal G. (2009), Firm versus Sector Effects on Profitability and Growth: The Importance of Size and Interaction, „International Journal of the Economics of Business”, vol. 16, no. 2.pl_PL
dc.referencesBarney J.B. (1986a), Organizational Culture: Can It Be a Source of Sustained Competitive Advantage, „Academy of Management Review”, vol. 11, no. 3.pl_PL
dc.referencesBarney J.B. (1986b), Types of Competition and the Theory of Strategy: Toward an Integrative Framework, „Academy of Management Review”, vol. 11, no. 4.pl_PL
dc.referencesBarney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management, vol. 17, no. 1.pl_PL
dc.referencesBarney J.B., Clark D.N. (2007), Resource-Based Theory. Creating and Sustaining Competitive Advantage, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesBarney J.B., Hesterly W.S. (2012), Strategic Management and Competitive Advantage. Concepts and Cases, Pearson, Upper Saddle River.pl_PL
dc.referencesBarney J.B., Hoskisson R.E. (1990), Strategic Groups: Untested Assertions and Research Proposals, „Managerial and Decision Economics”, vol. 11, no. 3.pl_PL
dc.referencesBegg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBergh D.D. (2001), Diversification Strategy Research at a Crossroads: Established, Emerging and Anticipated Paths, [in:] M.A. Hitt, R.E. Freeman, J.S. Harrison (eds.), Handbook of Strategic Management, Blackwell, London.pl_PL
dc.referencesBesanko D., Dranove D., Shanley M., Schaefer S. (2004), Economics of Strategy, Wiley, Hoboken, NJ.pl_PL
dc.referencesBiałek-Szwed O.B. (2012), „Super Express” – pierwszy polski tabloid (studium przypadku), „iNFOTEZY”, vol. 2, no. 1.pl_PL
dc.referencesBiggadike E.R. (1981), The Contributions of Marketing to Strategic Management, „Academy of Management Review”, vol. 6, no. 4.pl_PL
dc.referencesBowman E.H. (1995), Strategy History: Through Different Mirrors, “Advances in Strategic Management”, vol. 11A.pl_PL
dc.referencesBrandenburger A.M., Nalebuff B.J. (1995), The Right Game: Use Game Theory to Shape Strategy, „Harvard Business Review”, July–August.pl_PL
dc.referencesBresnahan T.F. (1989), Empirical Studies of Industries with Market Power, [in:] R. Schmalensee, R.D. Willig (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. 2, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesBringhurst B. (1979), Antitrust and the Oil Monopoly: The Standard Oil Cases, 1890–1911, Greenwood Press, New York.pl_PL
dc.referencesBulow J., Geanakoplos J., Klemperer P. (1985), Multimarket Oligopoly: Strategic Substitutes and Complements, „Journal of Political Economy”, vol. 93, no. 3.pl_PL
dc.referencesBuzzell R., Gale B. (1998), PIMS: Market Position and Profitability, [in:] B. de Wit, R. Meyer, Strategy: Process, Content, Context. An International Perspective, International Thompson Business Press, London.pl_PL
dc.referencesCampbell A. (2003), The Role of the Parent Company, [in:] D.O. Faulkner, A. Campbell (eds.), The Oxford Handbook of Strategy, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesCarlton D.W., Perloff J.M. (2005), Modern Industrial Organization, Pearson, Addison Wesley.pl_PL
dc.referencesCaves R.E. (1980), Industrial Organization, Corporate Strategy and Structure, „Journal of Economic Literature”, vol. 18, no. 1.pl_PL
dc.referencesCaves R.E., Ghemawat P. (1992), Identifying Mobility Barriers, „Strategic Management Journal”, vol. 13, issue 1.pl_PL
dc.referencesCaves R.E, Porter M.E. (1977), From Entry Barriers to Mobility Barriers: Conjectural Decisions and Contrived Deterrence to New Competition, „Quarterly Journal of Economics”, vol. 91, no. 2.pl_PL
dc.referencesChakravarthy B. (1997), A New Strategy Framework for Coping with Turbulence, „Sloan Management Review”, Winter.pl_PL
dc.referencesChamberlin E.H. (1933), The Theory of Monopolistic Competition, Harvard University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesChandler A.D. (1962), Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesChang S.-J., Singh H. (2000), Corporate and Industry Effects on Business Unit Competitive Position, „Strategic Management Journal”, vol. 21, issue 7.pl_PL
dc.referencesChen M.-J. (1996), Competitor Analysis and Interfirm Rivalry: Toward a Theoretical Integration, „Academy of Management Review”, vol. 21, no. 1.pl_PL
dc.referencesChen M.-J. (2009), Competitive Dynamics Research: An Insider’s Odyssey, „Asia Pacific Journal of Management”, vol. 26, no. 1.pl_PL
dc.referencesChen M.-J. (2010), Reflecting on the Process: Building Competitive Dynamics Research, „Asia Pacific Journal of Management”, vol. 27, no. 1.pl_PL
dc.referencesChen M.-J., MacMillan I. (1992), Nonresponse and Delayed Response to Competitive Moves, „Academy of Management Journal”, vol. 35, no. 3.pl_PL
dc.referencesChen M.-J., Su K.-H., Tsai W. (2007), Competitive Tension: The Awareness-Motivation-Capability Perspective, „Academy of Management Journal”, vol. 50, no. 1.pl_PL
dc.referencesChi L., Holsapple C.W., Srinivasan C. (2007), The Linkage between IOS Use and Competitive Action: A Competitive Dynamics Perspective, „Information Systems and E-Business Management”, vol. 5, no. 4.pl_PL
dc.referencesCohen W.M., Levin R.C. (1989), Empirical Studies of Innovation and Market Structure, [in:] R. Schmalensee, R.D. Willig (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. 2, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesCollis D.J., Montgomery C.A. (1998), Creating Corporate Advantage, „Harvard Business Review”, May–June.pl_PL
dc.referencesCourtney H., Kirkland J., Viguerie P. (1997), Strategy Under Uncertainty, „Harvard Business Review”, November–December.pl_PL
dc.referencesCyert R.M., March J.G. (1963), A Behavioral Theory of the Firm, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.pl_PL
dc.referencesCzakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesD’Aveni R.A. (1994), Hyper Competition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesD’Aveni R.A. (1995), Coping with Hypercompetition: Utilizing the New 7S’s Framework, „Academy of Management Executive”, vol. 9, no. 3.pl_PL
dc.referencesD’Aveni R.A. (1999), Strategic Supremacy through Disruption and Dominance, „Sloan Management Review”, Spring.pl_PL
dc.referencesD’Aveni R.A., Ravenscraft D.J. (1994), Economies of Integration versus Bureaucracy Costs: Does Vertical Integration Improve Performance?, „Academy of Management Journal”, vol. 37, no. 5.pl_PL
dc.referencesDavis J.H., Schoorman F.D., Donaldson L. (1997), Toward a Stewardship Theory of Management, „Academy of Management Review”, vol. 22, no. 1.pl_PL
dc.referencesDay G.S., Reibstein D.J. (eds.) (1997), Wharton on Dynamic Competitive Strategy, Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesDemsetz H. (1973), Industry Structure, Market Rivalry, and Public Policy, „Journal of Law and Economics”, vol. 16, no. 1.pl_PL
dc.referencesDixit A.K., Nalebuff B.J. (1993), Thinking Strategically, Norton, New York.pl_PL
dc.referencesDoz I.L., Hamel G. (2006), Alianse strategiczne, Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesEaton B.C., Lipsey R.G. (1989), Product Differentiation, [in:] R. Schmalensee, R.D. Willig (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. 1, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesEbbes P, Grewal R., De Sarbo W.S. (2010), Modeling Strategic Group Dynamics: A Hidden Markov Approach, „Quantitative Marketing & Economics”, vol. 8, issue 2.pl_PL
dc.referencesEisenhardt K.M., Brown S.L. (1998), Time Pacing: Competing in Markets That Won’t Stand Still, „Harvard Business Review”, March–April.pl_PL
dc.referencesErnst D. (2000), Competitive Tension: The Awareness-Motivation-Capability Perspective, „East–West Center Working Papers”, „Economics Series”, no. 7.pl_PL
dc.referencesEviews 7 User’s Guide II (2009), QMS.pl_PL
dc.referencesFahey L. (1994), Strategic Management: Today’s Most Important Business Challenge, [in:] L. Fahey, R.M. Randall, The Portable MBA in Strategy, Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesL. Fahey, R.M. Randall (1994), The Portable MBA in Strategy, Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesFarrell J., Klemperer P. (2007), Coordination and Lock-in: Competition with Switching Costs and Network Effects, [in:] M. Armstrong, R.H. Porter (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. 3, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesFaulkner D.O., Campbell A. (eds.) (2003), The Oxford Handbook of Strategy, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesFiegenbaum A., Thomas H. (1995), Strategic Group as Reference Group: Theory, Modeling and Empirical Examination of Industry and Competitive Strategy, „Strategic Management Journal”, vol. 16, issue 6.pl_PL
dc.referencesFleisher C.S., Bensoussan B.E. (2003), Strategic and Competitive Analysis, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.pl_PL
dc.referencesFouskas K. G., Drossos D. A. (2010), The Role of Industry Perceptions in Competitive Responses, „Industrial Management & Data Systems”, vol. 110, no. 4.pl_PL
dc.referencesFrankfort-Nachmias C., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesFreeman R.E. (2010), Strategic Management. A Stakeholder Approach, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesFudenberg D., Tirole J. (1984), The Fat-Cat Effect, the Puppy-Dog Ploy, and the Lean and Hungry Look, „American Economic Review”, vol. 74, no. 2.pl_PL
dc.referencesGatignon H., Reibstein D. (1997), Creative Strategies for Responding to Competitive Actions, [in:] G.S. Day, D.J. Reibstein (eds.), Wharton on Dynamic Competitive Strategy, Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesGelman J., Salop S. (1983), Judo Economics: Capacity Limitation and Coupon Competition, „Bell Journal of Economics”, vol. 14, issue 2.pl_PL
dc.referencesGhemawat P. (1986), Sustainable Advantage, „Harvard Business Review”, September–October.pl_PL
dc.referencesGhemawat P. (2002), Competition and Business Strategy in Historical Perspective, „Business History Review”, vol. 76, Spring.pl_PL
dc.referencesGierszewska G., Romanowska M. (1999), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGilbert R.J. (1989), Mobility Barriers and the Value of Incumbency, [in:] R. Schmalensee, R.D. Willig (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. 1, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesGliński B., Kuc B.R., Fołtyn H. (2000), Menedżeryzm, strategie, zarządzanie, Key Text, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGnyawali D.R., Madhavan R. (2001), Cooperative Networks and Competitive Dynamics: A Structural Embeddedness Perspective, „Academy of Management Review”, vol. 26, no. 3.pl_PL
dc.referencesGodziszewski B. (2001), Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesGoold M., Luchs K. (2003), Why Diversify? Four Decades of Management Thinking, [in:] D.O. Faulkner, A. Campbell (eds.), The Oxford Handbook of Strategy, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesGopinath C., Hoffman R.C. (1995), Relevance of Strategy Research: A Comment Using Research Agendas, “Advances in Strategic Management”, vol. 12.pl_PL
dc.referencesGrant R.M. (2002), Corporate Strategy: Managing Scope and Strategy Content, [in:] A. Pettigrew, H. Thomas, R. Whittington (eds.), Handbook of Strategy and Management, Sage, London.pl_PL
dc.referencesGregor B., Stawiszyński M. (2002), e-Commerce, Branta, Bydgoszcz, Łódź.pl_PL
dc.referencesGrimm C.M., Lee H., Smith K.G. (2006), Strategy as Action. Competitive Dynamics and Competitive Advantage, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.referencesHall G., Howell S. (1985), The Experience Curve form the Economist’s Perspective, „Strategic Management Journal”, vol. 6, issue 3.pl_PL
dc.referencesHambrick D.C., Chen M.-J. (2008), New Academic Field as Admittance-seeking Social Movements: The Case of Strategic Management, „Academy of Management Review”, vol. 33, no. 1.pl_PL
dc.referencesHambrick D.C., Cho T., Chen M.-J. (1996), The Influence of Top Management Team Heterogeneity on Firms’ Competitive Moves, „Administrative Science Quarterly”, vol. 41, no. 4.pl_PL
dc.referencesHamel G., Doz Y.L., Prahalad C.K. (1989), Collaborate with Your Competitors – and Win, „Harvard Business Review”, January–February.pl_PL
dc.referencesHamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHannan M.T., Freeman J. (1977), The Population Ecology of Organizations, „American Journal of Sociology”, vol. 82, no. 5.pl_PL
dc.referencesHarrigan K.R. (1982), Exit Decisions in Mature Industries, „Academy of Management Journal”, vol. 25, no. 4.pl_PL
dc.referencesHarrigan K.R. (1984), Formulating Vertical Integration Strategies, „Academy of Management Review”, vol. 9, no. 4.pl_PL
dc.referencesHarrigan K.R. (1985), Vertical Integration and Corporate Strategy, „Academy of Management Journal”, vol. 28, no. 2.pl_PL
dc.referencesHarrigan K.R. (2001), Strategic Flexibility in the Old and New Economies, [in:] M. A. Hitt, R.E. Freeman, J.S. Harrison (eds.), Handbook of Strategic Management, Blackwell, London.pl_PL
dc.referencesHarrigan K.R., Porter M.E. (1983), End-game Strategies for Declining Industries, „Harvard Business Review”, July–August.pl_PL
dc.referencesHatten K.J. (1974), Strategic Models in the Brewing Industry, unpublished Ph.D. dissertation, Purdue University.pl_PL
dc.referencesHatten K.J., Hatten M.L. (1987), Strategic Groups, Asymmetrical Mobility Barriers and Contestability, „Strategic Management Journal”, vol. 8, issue 4.pl_PL
dc.referencesHatten K.J., Schendel D.E. (1977), Heterogeneity within an Industry: Firm Conduct in the U.S. Brewing Industry, 1952–1971, „Journal of Industrial Economics”, vol. 26, no. 1.pl_PL
dc.referencesHatten K.J., Schendel D.E., Cooper A.C. (1978), A Strategic Model of the U.S. Brewing Industry: 1952–1971, „Academy of Management Journal”, vol. 21, no. 4.pl_PL
dc.referencesHawawini G., Subramanian V., Verdin P. (2003), Is Performance Driven by Industry-or Firm-Specific Factors? A New Look at the Evidence, „Strategic Management Journal”, vol. 24, issue 1.pl_PL
dc.referencesHawawini G., Subramanian V., Verdin P. (2005), Is Performance Driven by Industry-or Firm-Specific Factors? A Reply To McNamara, Aime, and Vaaler, „Strategic Management Journal”, vol. 26, issue 11.pl_PL
dc.referencesHayek F.A. von (1948), Individualism and Economic Order, University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesHeil O.P., Day G.S., Reibstein D.J. (1997), Signaling to Competitors, [in:] G.S. Day, D.J. Reibstein (eds.), Wharton on Dynamic Competitive Strategy, Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesHenderson B.D. (1973), The Experience Curve Reviewed: History, [in:] C.W. Stern, M.S. Daimler (eds.), The Boston Consulting Group on Strategy, Wiley, Hoboken.pl_PL
dc.referencesHenderson B.D. (1974a), The Experience Curve Reviewed: Why Does It Work?, [in:] C.W. Stern, M.S. Daimler (eds.), The Boston Consulting Group on Strategy, Wiley, Hoboken.pl_PL
dc.referencesHenderson B.D. (1974b), The Experience Curve Reviewed: Price Stability, [in:] C.W. Stern, M.S. Daimler (eds.), The Boston Consulting Group on Strategy, Wiley, Hoboken.pl_PL
dc.referencesHesterly W.S. (2012), Wal-Mart Stores, Inc., in 2010, [in:] J.B. Barney, W.S. Hesterly, Strategic Management and Competitive Advantage. Concepts and Cases, Pearson, Upper Saddle River, NJ.pl_PL
dc.referencesHill C.W.L. (1988), Differentiation versus Low Cost or Differentiation and Low Cost: A Contingency Framework, „Academy of Management Review”, vol. 13, no. 3.pl_PL
dc.referencesHill C.W.L., Hoskisson R.E. (1987), Strategy and Structure in the Multiproduct Firm, „Academy of Management Review”, vol. 12, no. 2.pl_PL
dc.referencesHirschman A.O. (1964), The Paternity of an Index, „American Economic Review”, September.pl_PL
dc.referencesHitt M.A., Ireland R.D., Harrison J.S. (2001), Mergers and Acquisitions: A Value Creating or Value Destroying Strategy?, [in:] M.A. Hitt, R.E. Freeman, J.S. Harrison (eds.), Handbook of Strategic Management, Blackwell, London.pl_PL
dc.referencesHitt M.A., Freeman R.E., Harrison J.S. (eds.) (2001), Handbook of Strategic Management, Blackwell, London.pl_PL
dc.referencesHo T.-H., Weigelt K. (1997), Game Theory and Competitive Strategy, [in:] G.S. Day, D.J. Reibstein (eds.), Wharton on Dynamic Competitive Strategy, Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesHofer C.W. (1975), Toward a Contingency Theory of Business Strategy, „Academy of Management Journal”, vol. 18, no. 4.pl_PL
dc.referencesHolm J.R. (2009), Mechanisms of Schumpeterian Competition, Proceedings of the DRUID Summer Conference 2009, Copenhagen Business School, Copenhagen.pl_PL
dc.referencesHolt Ch.A. (2007), Markets, Games, & Strategic Behavior, Pearson, Boston.pl_PL
dc.referencesHorizontal Merger Guidelines (1992 / 1997), U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission.pl_PL
dc.referencesHoskisson R.E., Hitt M.A., Wan W.P., Yiu D. (1999), Theory and Research in Strategic Management: Swings of a Pendulum, „Journal of Management, vol. 25, no. 3.pl_PL
dc.referencesHout T., Porter M.E., Rudden E. (1982), How Global Companies Win out, „Harvard Business Review”, September–October.pl_PL
dc.referencesHunt M.S. (1972), Competition in the Major Home Appliance Industry, 1960–1970, unpublished Ph.D. dissertation, Harvard University, Cambridge, MA.pl_PL
dc.referencesJacobson R. (1992), The „Austrian” School of Strategy, „Academy of Management Journal”, vol. 17, no. 4.pl_PL
dc.referencesJacquemin A., Slade M.E. (1989), Cartels, Collusion, and Horizontal Merger, [in:] R. Schmalensee, R.D. Willig (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. 1, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesJemison D.B. (1981a), The Contributions of Administrative Behavior to Strategic Management, „Academy of Management Review”, vol. 6, no. 4.pl_PL
dc.referencesJemison D.J. (1981b), The Importance of an Integrative Approach To Strategic Management Research, „Academy of Management Review”, vol. 6, no. 4.pl_PL
dc.referencesJeżak J. (1990), Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJeżak J. (2001), Zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowane na wzrost wartości dla jego właścicieli, „Przegląd Organizacji”, nr 5.pl_PL
dc.referencesJeżak J. (2010), Ład korporacyjny. Doświadczenia krajowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJeżak J. (red.) (2010), Struktury własności polskich spółek publicznych a ich strategie rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJoskow P.L., Rose N.L. (1989), The Effects of Economic Regulation, [in:] R. Schmalensee, R.D. Willig (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. 2, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesKaleta A. (2013), Zarządzanie strategiczne – nauka teoretyczna czy stosowana, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Wałbrzych.pl_PL
dc.referencesKaplan R.S., Norton D.P. (2001a), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaplan R.S., Norton D.P. (2001b), Strategiczna karta wyników. Praktyka, CIM, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaplan R.S., Norton D.P. (2001b), Strategiczna karta wyników. Praktyka, CIM, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaplan R.S., Norton D.P. (2004), Strategy Maps, Harvard Business School Press, Boston.pl_PL
dc.referencesKaplan R.S., Norton D.P. (2006), Alignment, Harvard Business School Press, Boston.pl_PL
dc.referencesKaplan R.S., Norton D.P. (2008), The Execution Premium, Harvard Business School Press, Boston.pl_PL
dc.referencesKarnani A. (1984), Generic Competitive Strategies – An Analytical Approach, „Strategic Management Journal”, vol. 5, issue 4.pl_PL
dc.referencesKim W.C., Mauborgne R. (2005), Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKirzner I.M. (1973), Competition and Entrepreneurship, University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesKodydek G., Hochreiter R., Kasper H., Mühlbacher J. (2013), The Impact of National Culture on Work Groups: Effects of Cultural Diversity, Task and Leadership on Individual Perceptions of Group Members, 4th Annual International Business Conference Saint Leo University, Tampa, USA, February 13–15.pl_PL
dc.referencesKomunikat Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o wysokości nakładów i dystrybucji pism kontrolowanych przez ZKDP w 2002 roku.pl_PL
dc.referencesKomunikat Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o wysokości nakładów i dystrybucji pism kontrolowanych przez ZKDP w 2003 roku.pl_PL
dc.referencesKomunikat Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o wysokości nakładów i dystrybucji pism kontrolowanych przez ZKDP w 2004 roku.pl_PL
dc.referencesKomunikat Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o wysokości nakładów i dystrybucji pism kontrolowanych przez ZKDP w 2005 roku.pl_PL
dc.referencesKomunikat Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o wysokości nakładów i dystrybucji pism kontrolowanych przez ZKDP w 2006 roku.pl_PL
dc.referencesKomunikat Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o wysokości nakładów i dystrybucji pism kontrolowanych przez ZKDP w 2007 roku.pl_PL
dc.referencesKomunikat Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o wysokości nakładów i dystrybucji pism kontrolowanych przez ZKDP w 2008 roku.pl_PL
dc.referencesKomunikat Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o wysokości nakładów i dystrybucji pism kontrolowanych przez ZKDP w 2009 roku.pl_PL
dc.referencesKomunikat Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o wysokości nakładów i dystrybucji pism kontrolowanych przez ZKDP w 2010 roku.pl_PL
dc.referencesKomunikat Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o wysokości nakładów i dystrybucji pism kontrolowanych przez ZKDP w 2011 roku.pl_PL
dc.referencesKondratieff N.D. (1935), The Long Waves in Economic Life, „Review of Economics and Statistics”, vol. 17, November.pl_PL
dc.referencesKotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrupski R. (red.) (1999), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKrupski R. (red.) (2013), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Wałbrzych.pl_PL
dc.referencesLado A.A., Boyd N.G., Wright P., Kroll M. (2006), Paradox and Theorizing Within the Resource-Based View, „Academy of Management Review”, vol. 31, no. 1.pl_PL
dc.referencesLamberg J.-A., Tikkanen H., Nokelainen T., Suur-Inkeroinen H. (2009), Competitive Dynamics, Strategic Consistency, and Organizational Survival, „Strategic Management Journal”, vol. 30, issue 1.pl_PL
dc.referencesLearned E.P., Christensen C.R., Andrews K.R., Guth W.D. (1965), Business Policy: Text and Cases, Irwin, Homewood, IL.pl_PL
dc.referencesLee C. (2007), SCP, NEIO and Beyond, Nottingham University Business School, University of Nottingham Malaysia Campus, „Working Paper Series”, vol. 2007– 05.pl_PL
dc.referencesLee J. (2009), Does Size Matter in Firm Performance? Evidence from US Public Firms, „International Journal of the Economics of Business”, vol. 16, no. 2.pl_PL
dc.referencesLee H., Smith K.G., Grimm C.M., Schomburg A. (2000), Timing Order and Durability of New Product Advantages with Imitation, „Strategic Management Journal”, vol. 21, issue 1.pl_PL
dc.referencesLevitt T. (1983), The Globalization of Markets, „Harvard Business Review”, May–June.pl_PL
dc.referencesLieberman M.B. (1987), Strategies for Capacity Expansion, „Sloan Management Review”, Summer.pl_PL
dc.referencesLieberman M.B., Asaba S. (2006), Why Do Firms Imitate Each Other?, „Academy of Management Review”, vol. 31, no. 2.pl_PL
dc.referencesLieberman M.B., Montgomery D.B. (1998), First-Mover (Dis)Advantages: Retrospective and Link with the Resource-Based View, „Strategic Management Journal”, vol. 19, issue 12.pl_PL
dc.referencesLin H.Y, Hsu P.Y. (2006), Competitive Analysis of Taiwan’s Information Industry, „Journal of American Academy of Business”, March.pl_PL
dc.referencesLivengood R. S., Reger R. K. (2010), That’s Our Turf! Identity Domains And Competitive Dynamics, „Academy of Management Review”, vol. 35, no. 1.pl_PL
dc.referencesLynch R. (2000), Corporate Strategy, 2nd ed., Prentice-Hall, Harlow.pl_PL
dc.referencesMacMillan I., McGaffrey M.L., Van Wijk G. (1985), Competitor’s Responses to Easily Imitated New Products: Exploring Commercial Banking Product Introductions, „Strategic Management Journal”, vol. 6, issue 1.pl_PL
dc.referencesMainkar A.V., Lubatkin M., Schulze W.S. (2006), Toward a Product-Proliferation Theory of Entry Barriers, „Academy of Management Review”, vol. 31, no. 4.pl_PL
dc.referencesMakadok R. (1998), Can First-Mover and Early-Mover Advantages Be Sustained in an Industry with Low Barriers to Entry/Imitation?, „Strategic Management Journal”, vol. 19, issue 7.pl_PL
dc.referencesMarch J.G., Simon H.A. (1958), Organizations, Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesMarcus A.A., Goodman R.S., Grazman D.N. (1995), The Diffusion of Strategic Management Frameworks, “Advances in Strategic Management”, vol. 12B.pl_PL
dc.referencesMarkides C.C. (1999), A Dynamic View of Strategy, „Sloan Management Review”, Spring.pl_PL
dc.referencesMarkides C. (2002), Corporate Strategy: The Role of the Centre, [in:] A. Pettigrew, H. Thomas, R. Whittington (eds.), Handbook of Strategy and Management, Sage, London.pl_PL
dc.referencesMarkman G.D., Gianiodis P.T., Buchholtz A.K. (2009), Factor-Market Rivalry, „Academy of Management Review”, vol. 34, no. 4.pl_PL
dc.referencesMason E.S. (1939), Price and Production Policies of Large Scale Enterprises, „American Economic Review”, vol. 29, no. 1.pl_PL
dc.referencesMatyjas Z. (2006a), mBank: wirtualny czy fizyczny?, praca niepublikowana, Questus, Łódź.pl_PL
dc.referencesMatyjas Z. (2006b), Wnioskowanie na podstawie wyników analizy SWOT, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMatyjas Z. (2011a), Koncepcja grup strategicznych – w stronę dynamicznych modeli konkurowania (przegląd badań światowych), [w:] M. Urbaniak (red.), Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości, vol. 2, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 258.pl_PL
dc.referencesMatyjas Z. (2011b), Rola i znaczenie szkoły „austriackiej” w zarządzaniu strategicznym, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4–6.pl_PL
dc.referencesMatyjas Z. (2011c), Wpływ czynników sektorowych na wyniki finansowe polskich spółek publicznych, „Acta Universitatis Nicolai Copernici”, „Ekonomia” XLII, z. 403.pl_PL
dc.referencesMatyjas Z. (2013a), Firm and Industry Effects on Company Performance: Evidence from Polish Listed Companies, 9th EBES Conference – Rome Proceedings, Italy, January 11–13.pl_PL
dc.referencesMatyjas Z. (2013b), Industry and Firm Influences on Performance: Evidence from Polish Public Firms, 4th Annual International Business Conference Saint Leo University, Tampa, USA, February 13–15.pl_PL
dc.referencesMauri A.J., Michaels M.P. (1998), Firm and Industry Effects within Strategic Management: An Empirical Examination, „Strategic Management Journal”, vol. 19, issue 3.pl_PL
dc.referencesMayberry J., Nash J., Shubik M. (1953), Comparison of Treatments of a Duopoly Situation, „Econometrica”, vol. 21, issue 1.pl_PL
dc.referencesMcGahan A.M., Porter M.E. (1998), How Much Does Industry Matter, Really?, „Strategic Management Journal”, vol. 18, special issue.pl_PL
dc.referencesMcGahan A.M., Porter M.E. (1998), Comment on ‘Industry, Corporate and Business- Segment Effects and Business Performance: A Non-Parametric Approach’ by Ruefli and Wiggins, „Strategic Management Journal”, vol. 26, issue 9.pl_PL
dc.referencesMcGee J., Thomas H. (1986), Strategic Groups: Theory, Research and Taxonomy, „Strategic Management Journal”, vol. 7, issue 2.pl_PL
dc.referencesMcNamara G., Aime F., Vaaler P.M. (2005), Is Performance Driven by Industry- or Firm-Specific Factors? A Response To Hawawini, Subramanian, and Verdin, „Strategic Management Journal”, vol. 26, issue 11.pl_PL
dc.referencesMenger C. (1871), Principles of Economics, New York University Press, New York.pl_PL
dc.referencesMiller D., Chen M.-J. (1996), The Simplicity of Competitive Repertoires: An Empirical Analysis, „Strategic Management Journal”, vol. 17, issue 6.pl_PL
dc.referencesMiller D., Friesen P.H. (1978), Archetypes of Strategy Formulation, „Management Science”, vol. 24, issue 9.pl_PL
dc.referencesMiller J. (2003), Game Theory at Work, McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesMintzberg H. (1975), The Manager’s Job: Folklore and Fact, „Harvard Business Review”, July–August.pl_PL
dc.referencesMintzberg H. (1978), Patterns in Strategy Formation, „Management Science, vol. 24, issue 9.pl_PL
dc.referencesMintzberg H. (1990), The Design School: Reconsidering the Basic Premises of Strategic Management, „Strategic Management Journal”, vol. 11, issue 3.pl_PL
dc.referencesMintzberg H., Alstrand B., Lampel J. (1998), Strategy Safari. A Guided Tour through The Wilds of Strategic Management, Prentice-Hall, London.pl_PL
dc.referencesMintzberg H., Lampel J. (1999), Reflecting on the Strategy Process, „Sloan Management Review”, Spring.pl_PL
dc.referencesMises L. von (1949), Human Action: A Treatise on Economics, Yale University Press, New Haven.pl_PL
dc.referencesMoser H.C. (2006), How to SWOT Southeast Asia, „Manufacturing Engineering”, January.pl_PL
dc.referencesNash J. (1950), Equilibrium Points in N-person Games, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, vol. 36.pl_PL
dc.referencesNeumann J. von, Morgenstern O. (1944), Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, Princeton.pl_PL
dc.referencesNewman H.H. (1973), Strategic Groups and the Structure-Performance Relationship: A Study with Respect to the Chemical Process Industries, unpublished Ph.D. dissertation, Harvard University.pl_PL
dc.referencesNiemczyk J. (2013), Ujęcia zarządzania strategicznego z perspektywy renty ekonomicznej, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Wałbrzych.pl_PL
dc.referencesNogalski B. (2013), Stan i perspektywy rozwoju problematyki zarządzania strategicznego w polskich ośrodkach akademickich, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Wałbrzych.pl_PL
dc.referencesObłój K. (1998), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesObłój K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurencji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesObłój K. (2007), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOkubo T. (2009), Firm Heterogeneity and Ricardian Comparative Advantage within and Across Sectors, „Economic Theory, vol. 38, issue 3.pl_PL
dc.referencesOliva T.A., Day D.L., MacMillan I.C. (1988), A Generic Model of Competitive Dynamics, „Academy of Management Review, vol. 13, no. 3.pl_PL
dc.referencesOrdover J.A., Saloner G. (1989), Predation, Monopolization, and Antitrust, [in:] R. Schmalensee, R.D. Willig (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. 1, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesPalepu K.G., Healy P.M., Bernard V.L. (2000), Business Analysis & Valuation. Using Financial Statements, South-Western College Publishing Thomson Learning, Boston.pl_PL
dc.referencesPark S.H., Zhou D. (2005), Firm Heterogeneity and Competitive Dynamics in Alliance Formation, „Academy of Management Review”, vol. 30, no. 3.pl_PL
dc.referencesPerry M.K. (1989), Vertical Integration: Determinants and Effects, [in:] R. Schmalensee, R.D. Willig (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. 1, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesPeteraf M.A. (1993), The Cornerstone of Competitive Advantage: A Resource Based View, „Strategic Management Journal”, vol. 14, issue 3.pl_PL
dc.referencesPettigrew A., Thomas H., Whittington R. (eds.) (2002), Handbook of Strategy and Management, Sage, London.pl_PL
dc.referencesPfeffer J., Salancik G.R. (1978), The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Harper & Row, New York.pl_PL
dc.referencesPierścionek Z. (1998), Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPorter M.E. (1973), Retailer Power, Manufacturing Strategy, and Performance in Consumer Goods Industries, unpublished Ph.D. dissertation, Harvard University.pl_PL
dc.referencesPorter M.E. (1979a), How Competitive Forces Shape Strategy, „Harvard Business Review”, March–April.pl_PL
dc.referencesPorter M.E. (1979b), The Structure within Industries and Companies’ Performance, „Review of Economics and Statistics”, vol. 61, no. 2.pl_PL
dc.referencesPorter M.E. (1981), The Contributions of Industrial Organization to Strategic Management, „Academy of Management Review”, vol. 6, no. 4.pl_PL
dc.referencesPorter M.E. (1985), Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesPorter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesPorter M.E. (1994), Strategia konkurencji. Metody analizowania sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPorter M.E. (1996), What Is Strategy, „Harvard Business Review”, November–December.pl_PL
dc.referencesPorter M.E., Kramer M.R. (2011), Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa, „Harvard Business Review Polska”, maj.pl_PL
dc.referencesPowell J.H. (2003), Game Theory in Strategy, [in:] D.O. Faulkner, A. Campbell (eds.), The Oxford Handbook of Strategy, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesPrahalad C.K., Hamel G. (1990), The Core Competence of the Corporation, „Harvard Business Review”, May–June.pl_PL
dc.referencesPrahalad C.K., Hamel G. (1994), Strategy As a Field of Study: Why Search for a New Paradigm?, „Strategic Management Journal”, vol. 15, special issue.pl_PL
dc.referencesPrahalad C.K., Doz Y.L. (2003), The Rationale for Multi-SBU Companies, [in:] D.O. Faulkner, A. Campbell (eds.), The Oxford Handbook of Strategy, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesQuinn J.B. (1978), Strategic Change: „Logical Incrementalism”, „Sloan Management Review”, Fall.pl_PL
dc.referencesQuinn J.B., Mintzberg H., James R.M. (eds.) (1988), The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.pl_PL
dc.referencesQuinn J.B., Mintzberg H. (eds.) (1991), The Strategy Process: Concepts, Context, Cases, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.pl_PL
dc.referencesReger R.K., Huff A.S. (1993), Strategic Groups: A Cognitive Perspective, „Strategic Management Journal”, vol. 14, no. 2.pl_PL
dc.referencesReinganum J.F. (1989), The Timing of Innovation: Research, Development, and Diffusion, [in:] R. Schmalensee, R.D. Willig (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. 1, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesRey P., Tirole J. (2007), A Primer on Foreclosure, [in:] M. Armstrong, R.H. Porter (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. 3, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesRindova V.P., Becerra M., Contardo I. (2004), Enacting Competitive Wars: Competitive Activity, Language Games, and Market Consequences, „Academy of Management Review”, vol. 29, no. 4.pl_PL
dc.referencesRingland G. (2002), Scenarios in Business, Wiley, London.pl_PL
dc.referencesRokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRomanowska M. (1997), Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRomanowska M. (2004), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, wyd. 1, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRomanowska M. (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, wyd. 2, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (2007), Dz. U., nr 251, poz. 1885.pl_PL
dc.referencesRuefli T.W., Wiggins R.R. (2003), Industry, Corporate, and Segment Effects and Business Performance: A Non-Parametric Approach, „Strategic Management Journal”, vol. 24, issue 9.pl_PL
dc.referencesRuefli T.W., Wiggins R.R. (2005), Response to McGahan and Porter’s Commentary on ‘Industry, Corporate and Business-Segment Effects and Business Performance: A Non-Parametric Approach’, „Strategic Management Journal”, vol. 26, issue 9.pl_PL
dc.referencesRugman A., Hodgetts R. (2001), The End of Global Strategy, „European Management Journal”, vol. 19, issue 4.pl_PL
dc.referencesRumelt R. P. (1991), How Much Does Industry Mutter?, „Strategic Management Journal”, vol. 12, issue 3.pl_PL
dc.referencesSakakibara M. (2002), Formation of R&D Consortia: Industry and Company Effects, „Strategic Management Journal”, vol. 23, issue 11.pl_PL
dc.referencesScherer F., Ross D. (1990), Industrial Market Structure and Economic Performance, Houghton Mifflin, Boston.pl_PL
dc.referencesSchmalensee R. (1985), Do Markets Differ Much?, „American Economic Review”, vol. 75, no. 3.pl_PL
dc.referencesSchmalensee R. (1989), Inter-Industry Studies of Structure and Performance, [in:] R. Schmalensee, R.D. Willig (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. 2, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesSchmalensee R., Willig R.D. (eds.) (1989), Handbook of Industrial Organization, vol. 1–2, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesSchoenberg R. (2003), Mergers and Acquisitions Motives, Value Creation, and Implementation, [in:] D.O. Faulkner, A. Campbell (eds.), The Oxford Handbook of Strategy, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesSchomburg A., Grimm C.M., Smith K.G. (1994), Avoiding New Product Warfare: The Role of Industry Structure, [in:] P. Shrivastava, A. Huff, J. Dutton (eds.), Advances in Strategic Management, vol. 10, Part B, JAI Press, Greenwich.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J. (1939), Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J. (1950), Capitalism, Socialism, and Democracy, Harper, New York.pl_PL
dc.referencesSchumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSelznick P. (1991), Leadership in Administration, [in:] J.B. Quinn, H. Mintzberg (eds.), The Strategy Process: Concepts, Context, Cases, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.pl_PL
dc.referencesSenge P.M. (2000), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.pl_PL
dc.referencesShapiro C. (1989), Theories of Oligopoly Behavior, [in:] R. Schmalensee, R.D. Willig (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. 1, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesShort J.C., Ketchen Jr. D.J., Palmer T.B. (2007), Firm, Strategic Group, and Industry Influences on Performance, „Strategic Management Journal”, vol. 28, issue 2.pl_PL
dc.referencesSkat-Rordam P. (2001), Zmiany decyzji strategicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkodlarski J., Matera R. (2004), Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmith K. G., Ferrier W. J., Ndofor H. (2001), Competitive Dynamics Research: Critique and Future Directions, [in:] M.A. Hitt, R.E. Freeman, J.S. Harrison (eds.), Handbook of Strategic Management, Blackwell, London.pl_PL
dc.referencesSmith K.G., Grimm C.M., Gannon M.J., Chen M.-J. (1991), Organizational Information Processing, Competitive Responses, and Performance in the U.S. Domestic Airline Industry, „Academy of Management Journal”, vol. 34, no. 1.pl_PL
dc.referencesSpanos Y.E., Lioukas S. (2001), An Examination into the Causal Logic of Rent Generation: Contrasting Porter’s Competitive Strategy and the Resource-Based Perspective, „Strategic Management Journal”, vol. 22, issue 10.pl_PL
dc.referencesStabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa, Kraków.pl_PL
dc.referencesStern C.W., Daimler M.S. (eds.), The Boston Consulting Group on Strategy, Wiley, Hoboken.pl_PL
dc.referencesStigler G.J. (1964), A Theory of Oligopoly, „Journal of Political Economy”, vol. 72, issue 1.pl_PL
dc.referencesStole L.A. (2007), Price Discrimination and Competition, [in:] M. Armstrong, R.H. Porter (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. 3, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesStraffin P.D. (2004), Teoria gier, Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrategor (1999), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSun Tzu (2004), Sztuka wojny, Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesSuszyński C. (2013), O ekonomizacji strategii przedsiębiorstwa i zarządzania strategicznego, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Wałbrzych.pl_PL
dc.referencesSutherland J., Canwell D. (2007), Klucz do zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSztando A. (1997), Mezoekonomiczne przemysłowe studia sektorowe, [w:] Zarządzanie i marketing – gospodarka regionalna, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 747.pl_PL
dc.referencesThomas H., Venkatraman N. (1988), Research on Strategic Groups: Progress and Prognosis, „Journal of Management Studies”, vol. 25, issue 6.pl_PL
dc.referencesThompson A.A., Strickland A.J. (2001), Strategic Management. Concepts and Cases, 12th ed., Irwin / McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesTurner I. (2006), New Perspectives on Strategy, „Henley Manager Update”, vol. 17, issue 3.pl_PL
dc.referencesUpson J.W., Ketchen Jr. D.J., Connelly B.L., Ranft A.L. (2012), Competitor Analysis and Foothold Moves, „Academy of Management Journal”, vol. 55, no. 1.pl_PL
dc.referencesUrbanek G. (2008), Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUrbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2004), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUrbanowska-Sojkin (red.) (2011), Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUsher J.M. (1999), Specialists, Generalists, and Polymorphs: Spatial Advantages of Multiunit Organization in a Single Industry, „Academy of Management Review”, vol. 24, no. 1.pl_PL
dc.referencesVan der Heijden K. (2000), Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesVarian H.R. (1989), Price Discrimination, [in:] R. Schmalensee, R.D. Willig (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. 1, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesVarian H.R. (1997), Mikroekonomia, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesVenkataraman S., Chen M.-J., MacMillan I.C. (1997), Anticipating Reactions: Factors That Shape Competitor Responses, [in:] G.S. Day, D.J. Reibstein (eds.), Wharton on Dynamic Competitive Strategy, Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesVenkatraman N., Ramanujam V. (1986), Measurement of Business Performance in Strategy Research: A Comparison of Approaches, „Academy of Management Review”, vol. 11, no. 4.pl_PL
dc.referencesWaldman D.E., Jensen E.J. (2007), Industrial Organization. Theory and Practice, Pearson, Addison Wesley, Boston.pl_PL
dc.referencesWaterman R.H., Peters T.J., Philips J.R. (1988), The 7–S Framework, [in:] J.B. Quinn, H. Mintzberg, R.M. James (eds.), The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.pl_PL
dc.referencesWawrzyniak B. (1989), Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWeihrich H. (1982), The TOWS Matrix. A Tool for Situational Analysis, „Long Range Planning”, vol. 15, no. 2.pl_PL
dc.referencesWernerfelt B. (1984), A Resource Based View of the Firm, „Strategic Management Journal”, vol. 5, issue 2.pl_PL
dc.referencesWestley F., Mintzberg H. (1989), Visionary Leadership and Strategic Management, „Strategic Management Journal”, vol. 10, special issue.pl_PL
dc.referencesWiggins R.R., Ruefli T.W. (2002), Sustained Competitive Advantage: Temporal Dynamics and the Incidence and Persistence of Superior Economic Performance, „Organization Science”, vol. 13, no. 1.pl_PL
dc.referencesWiggins R.R., Ruefli T.W. (2005), Schumpeter’s Ghost: Is Hypercompetition Making the Best of Times Shorter?, „Strategic Management Journal”, vol. 26, issue 9.pl_PL
dc.referencesWilliamson O.E. (1979), Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations, „Journal of Law and Economics”, October.pl_PL
dc.referencesWilliamson O.E. (1989), Transaction Cost Economics, [in:] R. Schmalensee, R.D. Willig (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. 1, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesWind J. (1997), Preemptive Strategies, [in:] G.S. Day, D.J. Reibstein (eds.), Wharton on Dynamic Competitive Strategy, Wiley, New York.pl_PL
dc.referencesWiszniewski Z. (1994), Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie, Olympus, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWit B. de, Meyer R. (1998), Strategy: Process, Content, Context. An International Perspective, International Thompson Business Press, London.pl_PL
dc.referencesWit B. de, Meyer R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWitteloostuijn A. von, Boone C. (2006), A Resource-Based Theory of Market Structure and Organizational Form, „Academy of Management Review”, vol. 31, no. 2.pl_PL
dc.referencesWhinston M.D. (2007), Antitrust Policy Toward Horizontal Mergers, [in:] M. Armstrong, R.H. Porter (eds.), Handbook of Industrial Organization, vol. 3, Elsevier North Holland, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesWrapp E. (1967), Good Managers Don’t Make Policy Decisions, „Harvard Business Review”, September–October.pl_PL
dc.referencesWytyczne w sprawie oceny horyzontalnego połączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (2004), „Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej”, C 31/03.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-916-2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe