Przeglądaj według

 


SPIS TREŚCI

1. The Problem of Redundant Variables in Random Forests
Mariusz Kubus
2. Corporate Social Responsibility of the Leading Bank Institutions in Poland
Grzegorz Paluszak, Joanna Wiśniewska-Paluszak
3. Cost-effectiveness Analysis of Financial Support Instruments for Small and Medium-sized Enterprises in the European Union
Maciej Woźniak, Marek Matejun
4. Factors Differentiating the Subjective Well-being of the Inhabitants of Wielkopolska According to the Criterion of Hierarchy of Their Life Values
Tomasz Szubert
5. Comparison of Selected Multiple Imputation Methods for Continuous Variables – Preliminary Simulation Study Results
Małgorzata Misztal
6. Measuring the Quality of Multivariate Statistical Models
Michał Trzęsiok
7. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie jako innowacja na rynku finansowym w Polsce w dobie finansjalizacji – stan obecny i perspektywy
Justyna Kłobukowska
8. Modelowanie i prognozowanie procesów transmisji sygnałów między rynkami akcji. Analiza wpływu zmienności kursowej na giełdach w USA na rynek akcji w Polsce
Janusz Brzeszczyński
9. The Intensity of University-Business Collaboration in the EU
Aleksandra Pleśniarska
10. Stratification of Domains Using Composite Estimation to Measure the Revenue Level of Small Businesses in Poland
Grażyna Dehnel
11. Wierny i rzetelny obraz instrumentów pochodnych w sprawozdaniu finansowym według modelu rachunkowości zabezpieczeń w dobie MSSF 9
Patryk Dunal, Mariusz Andrzejewski, Paweł Ożga
12. Inwestycje w złoto jako zabezpieczenie przed inflacją w wybranych krajach
Katarzyna Mamcarz

Najnowsze pozycje