Recent Submissions

 • Obsługa klienta detalicznego w procesie kredytowym 

  Nowak, Katarzyna (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Warunki podjęcia właściwej decyzji kredytowej przez konsumenta kształtuje nie tylko cena, ale także obsługa w banku. Rzetelnie i prawidłowo przeprowadzona obsługa klienta w procesie kredytowym jest w interesie kredytodawcy ...
 • Rzecznik Finansowy – Analiza działalności w zakresie alternatywnych metod rozstrzygania sporów 

  Liwoch, Piotr (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2018)
  Artykuł traktuje o stosunkowo nowym podmiocie – Rzeczniku Finansowym – który przede wszystkim podejmuje działania na rzecz ochrony klienta indywidualnego korzystającego z usług podmiotów rynku finansowego. W niniejszej ...
 • Od redakcji 

  Hajdys, Dagmara (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
 • Dodatek kwartalny 

  Grzesiak, Lena ORCID; Zimny, Artur; Stępniak, Ardian; Witecka, Magdalena; Jabłoński, Maciej (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
 • Pranie pieniędzy w świetle regulacji finansowych 

  Jaszek, Tomasz (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Proceder prania pieniędzy zalicza się do kategorii przestępstw o charakterze gospodarczym. Skala tego zjawiska stanowi temat wielu dyskusji i rozważań na arenie międzynarodowej. Światowe organizacje takie jak OECD czy FATF ...
 • Czynniki wpływające na rozliczenie krajowych transakcji w podatku od wartości dodanej w firmach świadczących usługi transportu drogowego towarów 

  Owczarek, Ewelina (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Niniejszy artykuł został napisany w związku z licznymi problemami podatników z prawidło-wym rozliczeniem podatku od wartości dodanej. Problemy te wynikają między innymi z częstych zmian przepisów podatkowych, ciągłym ...