Recent Submissions

 • Dodatek kwartalny 

  Grzesiak, Lena ORCID; Braciak, Marta; Konopacka, Joanna; Zimny, Artur; Witczak, Radosław ORCID (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2017-12)
 • Ustalanie momentu powstania przychodu od zaliczki jako narzędzie strategii podatkowej przedsiębiorstw 

  Jarczok-Guzy, Magdalena (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2017-12)
  Niniejszy artykuł przedstawia wpływ stosowania zasad ogólnych oraz nowych regulacji prawnych dotyczących ustalania momentu powstania przychodu podatkowego od otrzymanych zaliczek w podatku dochodowym od osób prawnych oraz ...
 • Podatkowe preferencje prorodzinne i świadczenia rodzinne w republice federalnej Niemiec 

  Franielczyk, Anna (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2017-12)
  We współczesnych gospodarkach ważną rolę w systemie opodatkowania dochodów ludności kreują preferencje związane niejednokrotnie z wydatkowaniem osiągniętego dochodu. Szczególnie istotną rolę w tej kwestii odgrywają m.in. ...
 • Świadomość ubezpieczeniowa studentów w zakresie ubezpieczenia kredytu 

  Piechota, Anna ORCID; Marczewska, Daria (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2017-12)
  Ubezpieczenia kredytu są oferowane klientom korzystającym z produktu bankowego jakim jest kredyt. Ubezpieczenie kredytu jest specyficznym produktem ubezpieczeniowym oraz jednym z elementów współpracy bankowo-ubezpieczeniowej. ...
 • Stabilność systemu finansowego i bezpieczeństwo polskiego systemu gwarantowania depozytów 

  Kropacz, Izabela (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2017-12)
  W artykule poruszono problematykę bezpieczeństwa polskiego systemu gwarantowania depozy-tów. Zaprezentowano działalność depozytową sektora bankowego oraz związane z prowadze-niem tej działalności ryzyko. Przedstawiono ...
 • Od redakcji 

  Hajdys, Dagmara (Wydział Ekonomiczno Socjologiczny, 2017-12)
 • Zjawisko prania brudnych pieniędzy 

  Lewandowska, Karolina (Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno – Socjologiczny, Instytut Finansów, 2017-12)
  W Polsce do przestępstw gospodarczych zalicza się zjawisko prania brudnych pieniędzy. Proces ten ma charakter globalny i w celu jego zwalczania stosuje się regulacje prawne, kodeks karny, dyrektywy i ustawy. Głównym celem ...