Show simple item record

dc.contributor.authorŁaszkiewicz, Anna
dc.contributor.editorGrzegorczyk, Wojciech
dc.date.accessioned2017-12-19T09:36:31Z
dc.date.available2017-12-19T09:36:31Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationŁaszkiewicz A., Klient jako współtwórca wartości w społecznościach sieciowych, [w:] Grzegorczyk W., (red.), Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia Profesora Gregora, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 57-66, doi: 10.18778/7969-046-6.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-046-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23654
dc.descriptionPojęcie media społecznościowe jest obecnie, ze względu na swoją wielowymiarowość, jak i charakter podlegający ciągłym zmianom, różnorodnie interpretowane. Bez względu jednak na to, czy mówimy o mediach społecznościowych czy wirtualnych społecznościach klientów, coraz więcej firm staje przed obliczem decyzji o adaptacji tych rozwiązań w ramach realizowanych przez siebie strategii, upatrując coraz więcej korzyści płynących z partycypacji w wirtualnym środowisku. Na szczególną uwagę zasługują tu zagadnienia związane z potencjałem kreowania wartości nie tylko przez same media społecznościowe, ale w szczególności przez konsumentów będących ich uczestnikami. Ich rola w procesie współtworzenia wartości w organizacji staje się obecnie szczególnie istotnym i wartym przybliżenia zagadnieniem. W artykule zawarta jest próba wskazania potencjału mediów społecznościowych w generowaniu wartości dla organizacji oraz charakterystyka roli, jaką w tym procesie odgrywają obecni i potencjalni klienci, uczestnicy wirtualnych społeczności.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmedia społecznościowepl_PL
dc.subjectśrodowisko wirtualnepl_PL
dc.subjectorganizacjapl_PL
dc.subjectTwitterpl_PL
dc.subjectFacebookpl_PL
dc.titleKlient jako współtwórca wartości w społecznościach sieciowychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number57-66pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26pl_PL
dc.referencesBradley A.J., McDonald M.P., The Social Organization – How to Use Social Media to Tap the Collective Genius of Your Customers and Employees, Gartner, Inc., „Harvard Business Review Press” 2011, October [Kindle Edition]pl_PL
dc.referencesDivol R., Edelman E., Sarrazin H., Demystifying social media, „McKinsey Quarterly” 2012, Aprilpl_PL
dc.referencesDoyle P., Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesFrigo L.M., How Enterprises Can Drive New Value Creation, „Strategic Finanse” 2010, Octoberpl_PL
dc.referencesKerpen D., Likeable Social Media: How to Delight Your Customers, Create an Irresistible Brand, and Be Generally Amazing on Facebook (& Other Social Networks), McGraw-Hill, New York 2011 [Kindle Edition]pl_PL
dc.referencesLevine R., Locke Ch., Searls D., Weinberger D., The Cluetrain Manifesto, The end of business as usual, Basics Books, New York 2000pl_PL
dc.referencesLi Ch., Solis B., Webber A., Szymanski J., The Evolution of Social Business, Six Stages of Social Business Transformation, Altimeter Group Network on SlideShare, San Mateo, CA, United States 2013pl_PL
dc.referencesMerchant N., 11 Rules for Creating Value in the Social Era, „Harvard Business Review Press” 2012pl_PL
dc.referencesNambisan S., Baron A.R., Virtual Customer Environments: Testing a Model of Voluntary Participation in Value Co-creation Activities, „The Journal of Product Innovation Management” 2009, vol. 26pl_PL
dc.referencesNaylor R.W., Lamberton C.P., West P.M., Beyond the „Like“ Button: The Impact of Mere Virtual Presence on Brand Evaluations and Purchase Intentions in Social Media Settings, „Journal of Marketing” 2012, vol. 76pl_PL
dc.referencesPrahalad C.K., Ramaswamy V., Co-Opting Customer Competence, „Harvard Business Review” 2000, January–Februarypl_PL
dc.referencesRamasvamy V., Goillart F., The Power of Co-creation, ree Press, Simon & Schuster Inc, New York 2010pl_PL
dc.referencesReichheld F.F., Teal T., Efekt Lojalności. Ukryta siła rozwojowa Twojej firmy, Helion, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesStratten S., BezMarketing. Przestań kusić klientów, zacznij z nimi rozmawiać!, Helion, Warszawa 2012pl_PL
dc.referenceshttp://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/techno/historyczny-moment-facebooka-- miliard-uzytkownikow,30541,1pl_PL
dc.referenceshttp://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspxpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-046-6.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska