„Slavica Lodziensia” (wydawane w latach 2017-2018) to pismo założone przy Katedrze Filologii Słowiańskiej w Uniwersytecie Łódzkim. Periodyk stanowi kontynuację ukazującego się w latach 2004-2014 pisma „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe”, którego pierwszym redaktorem naczelnym była prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska. Obecne pismo wpisuje się w tradycję czasopisma łączącego tematykę z zakresu historii i teorii literatury, językoznawstwa i kultury obszaru Słowiańszczyzny Południowej. Mamy nadzieję, że tak pomyślane pismo stanie się pomostem między tradycją badań słowianoznawczych a współczesnością tak dynamicznie zmieniającą się w dobie nowoczesnych technologii i cyfryzacji.


Nazwa główna: Slavica Lodziensia
ISSN: 2544-1795
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazywało się: 2017-2018 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more