CONTENT

1. Tytuły chrystologiczne w Ewangelii Prawdy
Małgorzata Pawlata
2. Tajemnice warsztatu twórców polskiej poezji mnemotechnicznej (od XIV do XVIII wieku) na przykładzie akrostychu i chronostychu
Urszula Wich
3. Rola szkolnictwa jezuickiego w kształtowaniu wspólnoty europejskiej
Magdalena Kuran
4. Ku nieśmiertelnej sławie – Tomasz Zamoyski w oracjach pogrzebowych
Michał Kuran
5. Święty Aleksy na scenie pijarskiego kolegium w Górze Kalwarii
Małgorzata Mieszek
6. Działalność pisarska polskich zakonów żeńskich w dobie baroku
Katarzyna Kaczor-Scheitler
7. Adept „szkoły Naruszewicza” Kilka uwag o stylu poezji Franciszka Zabłockiego
Marta Szymor-Rólczak
8. Poezje braci Grzymałowskich – casus długiego trwania konwencji sentymentalnej w wieku XIX
Dorota Samborska-Kukuć
9. Filozoficzne konteksty Improwizacji Konrada Wizja Boga i problem zła
Natalia Piórczyńska
10. Kobiety-matki w wybranych tekstach publicystycznych Elizy Orzeszkowej
Joanna Jaśkiewicz
11. Problematyka rodzinna i zdrowotna w „Bluszczu” z 1880 roku
Katarzyna Buch
12. Końcowa faza procesu twórczego – o pracy Kazimierza Przerwy-Tetmajera nad własnymi tekstami przed oddaniem ich do druku
Izabela Grzelak
13. Między „ziemią obiecaną” a „złym miastem” – cała (?) prawda o Łodzi w publicystyce i prasie warszawskiej, cz. 2
Karolina Kołodziej
14. „Wszystko jest tajemnicą i wszystko zagadką” Uwagi na marginesie lektury Wampira Władysława Stanisława Reymonta
Adam Mazurkiewicz
15. Zapomniany młodopolski twórca wszechstronny
Karolina Strugińska
16. Historia – rzecz ludzka? Tradycja Norwidowska w wierszach Mieczysława Jastruna z lat 1939–1945
Przemysław Dakowicz
17. Semantyka i symbolika „lasu” w poezji Zbigniewa Herberta
Konrad W. Tatarowski
18. „Naga w przewrotnym blasku sukni…” Postać Oblubienicy jako personifikacja mitu lata (zenitu, triumfu) w poezji Urszuli Kozioł, Ewy Filipczuk, Kazimiery Iłłakowiczówny
Anna Kronenberg
19. Polacy przy jedzeniu i za stołem w piosenkach Wojciecha Młynarskiego
Jerzy Wiśniewski
20. Doświadczanie czasu w twórczości Idy Fink
Ewelina Kotarska
21. Przeciw dziennikarskiej „pańszczyźnie”. Proza Tadeusza Nowakowskiego
Ewelina Szadkowska
22. Zofia Zarębianka, Czytanie sacrum, ss. 318, Wyd. SPP, IW „Maximum”, Kraków–Rzym 2008
Joanna Ślósarska
23. Lekcja Barańczaka. Nieufni i zadufani po latach
Marzena Woźniak-Łabieniec
24. Męskie gimnazja państwowe we Lwowie w latach 1772–1914
Małgorzata Gajak-Toczek
25. O „reformie” polskiej szkoły i szkolnej polonistyki z 1999 r. w kontekście eseju Franka Furediego Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?
Jolanta Fiszbak
26. Lustro, rozstanie i miłość – o Banicie Jana Brzechwy
Monika Urbańska
27. „Co z dziwnym urokiem?” O motywie starych fotografii w poezji współczesnej
Alicja Mazan-Mazurkiewicz
28. News jako funkcja
Andrzej Kudra
29. Nowatorstwo tekstów poradnikowych (wybrane przykłady prasowe)
Monika Worsowicz
30. Przestrzeń informacyjna tekstów prasowych w dobie kultury masowej
Zbigniew Bednarek
31. „Mediów obraz własny” na przykładzie wybranych tygodników
Michał Pienias
32. Polska prasa drukowana oraz serwisy elektroniczne w Irlandii
Agata Listoś
33. „Gazeta Łódzka” i jej miejsce w społeczno-kulturalnym życiu Łodzi. Początki i współczesność
Magdalena Robak
34. Etapy tworzenia informacji radiowej
Michał Świętosławski
35. Analiza semiologiczna współczesnego słuchowiska
Joanna Bachura
36. Glosy do ontologii spektaklu radiowego
Aleksandra Mucha
37. Felietonowość „Szkła Kontaktowego”
Krzysztof Grzegorzewski
38. Analiza postmodernistycznych tekstów wizualnych
Anna Kubisztal
39. Jak przetrwać w świecie „totalnej wojny”, czyli o językowym obrazie świata w tekstach zespołu Lady Pank
Joanna Sokołowska
40. „Żyć z…, żyć dla…” Rozmowa z Alicją Kapuścińską o jej życiu z mężem podróżnikiem
Dorota Sumińska

Recent Submissions

 • Przestrzeń informacyjna tekstów prasowych w dobie kultury masowej 

  Bednarek, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The article is attempt to answer a question, what is “information space”, how this appearance functioned at media and what decided about border. Text is analysis of relations which occurred in “information space” and ...
 • Tajemnice warsztatu twórców polskiej poezji mnemotechnicznej (od XIV do XVIII wieku) na przykładzie akrostychu i chronostychu 

  Wich, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The artice treats on two genres of mnemotechnical poetry: acrostichon and chronostichon, which belong also to poesis artificiosa current. There have been done genological analisis of this two genres, and there also have ...
 • Historia – rzecz ludzka? Tradycja Norwidowska w wierszach Mieczysława Jastruna z lat 1939–1945 

  Dakowicz, Przemysław ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The article is focused on revealing traces of Norwid’s literary tradition hidden in the poetry of Mieczysław Jastrun written between 1939–1945. For the contemporary, twenty-century’s poetwitness of the Second World War ...
 • Filozoficzne konteksty Improwizacji Konrada Wizja Boga i problem zła 

  Piórczyńska, Natalia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Der Artikel handelt über das Problem der philosophischen Kontexte im in Dresden geschriebenen Werk Dziady. Der wesentlichste von ihnen ist der Gedanke von Jakub Boehme. In manchen Fragen sind die Zusammenhänge grundlegend ...
 • Nowatorstwo tekstów poradnikowych (wybrane przykłady prasowe) 

  Worsowicz, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  In dem Artikel sind die wichtigsten Veränderungen besprochen worden, welches beobachten kann in der Konstruktion und der Sprache der ratschlagten Texten in die Presse. Ihre Autoren verzichten auf die einfache Formel – ...
 • Lustro, rozstanie i miłość – o Banicie Jana Brzechwy 

  Urbańska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Mirror is on the top of a list of things with deep cognitive sense. It is the instrument of truth and self-recognition. Mirror has also constructive sense – destroys hitherto existing order of the world to initiate a new ...
 • „Mediów obraz własny” na przykładzie wybranych tygodników 

  Pienias, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Ich interessiere mich für die Artikeln in den drei Zeitungen: „Polityka“, „Przekrój“, „Tygodnik Powszechny“. Ich habe von Dezember 2008 bis April 2009 Informationen gesucht, was Journalisten von Ihrer Arbeit denken. Diese ...
 • Etapy tworzenia informacji radiowej 

  Świętosławski, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Who? What? Where? When? Why? – a journalist who is preparing the news always must find the answers on those questions. The information must be interesting, surprising and sometimes even shocking. I try to show you what ...
 • Ku nieśmiertelnej sławie – Tomasz Zamoyski w oracjach pogrzebowych 

  Kuran, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Tomasz Zamoyski died on the 8th of January 1638 (born on the 1st of April 1594). The text is a presentation and analysis of four, conceptual and funeral orations, which were written by: Stanisław Szałapski SJ, Bartłomiej ...
 • Działalność pisarska polskich zakonów żeńskich w dobie baroku 

  Kaczor-Scheitler, Katarzyna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  This article presents the literary accomplishments of Polish nuns in the 17th and 18th centuries. These cloistered writings experienced their height of development at The Order of the Carmelite Nuns in Cracow. Literature ...
 • Lekcja Barańczaka. Nieufni i zadufani po latach 

  Woźniak-Łabieniec, Marzena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The aim of this article is to analyze the reception the book of Stanisław Barańczak about classicism and romanticism in the poetry of the sixties. This book show linguistic trend in Polish poetry. It is important to ask: ...
 • „Gazeta Łódzka” i jej miejsce w społeczno-kulturalnym życiu Łodzi Początki i współczesność 

  Robak, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Article covers the topic of “Gazeta Łódzka” (“Gazeta Wyborcza Łódź”), local supplement added to national newspaper “Gazeta Wyborcza”. In the article criteria of local media and their functions were analysed. Their influence ...
 • Adept „szkoły Naruszewicza” Kilka uwag o stylu poezji Franciszka Zabłockiego 

  Szymor-Rólczak, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  In the light of hitherto studies, Franciszek Zabłocki is perceived as a not fully independent poet, who willingly used stylistic patterns borrowed from his mentors – Adam Naruszewicz and Ignacy Kraszewski. However, ...
 • Tytuły chrystologiczne w Ewangelii Prawdy 

  Pawlata, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  This article contains analyse comparing tittles of Chris using by the authors of The Gospel of John and the gnostic Gospel of Truth. We studied in details main tittles: Logos-Word, Son, Name, God, Lord, King and Messiah, ...
 • Męskie gimnazja państwowe we Lwowie w latach 1772–1914 

  Gajak-Toczek, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The purpose of this article is proposing of development state-owned secondary schools for men in Lvov from 1772 to 1914. First of all we should remember that this city was incorporated into the Austrian Empire during the ...
 • Święty Aleksy na scenie pijarskiego kolegium w Górze Kalwarii 

  Mieszek, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The article presents the art of Piarist college of Góra Kalwaria, the theme of which was life of st. Alex. The medieval story has been adjusted to Baroque imagination and aesthetics.
 • Felietonowość „Szkła Kontaktowego” 

  Grzegorzewski, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  Analysis is dedicated to popular TV program “The Contactlense”. This program has nearly the biggest popularity among the watchers of TVN24 (the opinion-setting TV Station) and constitutes curious and original form of TV ...
 • Semantyka i symbolika „lasu” w poezji Zbigniewa Herberta 

  Tatarowski, Konrad W. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The word “forest” (plural “the forests were on fire”) starts the debut volume of Zbigniew Herbert. In all of his published poetry the word “forest” appears 54 times in 361 works in the published volume Poetry. “Forest” ...
 • Rola szkolnictwa jezuickiego w kształtowaniu wspólnoty europejskiej 

  Kuran, Magdalena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The article presents a part of Society of Jesus in formation a culture of Europe seen as a whole. The cultural and intellectual developments in Europe in the 16th and 17th century were greatly influenced by the Jesuits. ...
 • Końcowa faza procesu twórczego – o pracy Kazimierza Przerwy-Tetmajera nad własnymi tekstami przed oddaniem ich do druku 

  Grzelak, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010)
  The article analyzes the manuscript of a short story, Rzeźbiarz Merten, written by Tetmajer, one of the most known Polish poets at the turn of the 19th and 20th century. The author of this article tries to examine ...

View more