Show simple item record

dc.contributor.authorRotengruber, Przemysław
dc.date.accessioned2017-06-27T09:45:59Z
dc.date.available2017-06-27T09:45:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22024
dc.description.abstractThe purpose of the paper is twofold. Firstly, to formulate a definition of a university’s social responsibility that takes into account social expectations from this institution and its internal determinants. The final result of this research is a definitione built on two concepts. On the one hand, it is a stakeholder policy, on the other hand, a whistleblower policy. These are the criteria of responsibility, i.e., the rules that make an institution transparent and open to social criticism. Secondly, the article poses the question whether a university in Poland (treated as a dominant institution of knowledge) is rightly seen as an irresponsible partner of civil society? From the business ethics perspective, the more responsible a university is, the more intense are its ties with the social environment represented by stakeholders and whistleblowers. When they fail to play their parts properly, the relationships should be considered dysfunctional. Additional explanation of this problem may be found in the theory of management. Using the concept of the final customer, public opinion can discover if it really is the main interlocutor of the university. The social partners of the university focus their attention on politicians and public administration as the alternative final customer of the academic product.en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Etyka w życiu gospodarczym;1
dc.subjectuniversityen_GB
dc.subjectsocial responsibilityen_GB
dc.subjectstakeholderen_GB
dc.subjectwhistlebloweren_GB
dc.subjectfinal customeren_GB
dc.titleSłowa i czyny. O społecznej (nie)odpowiedzialności uniwersytetupl_PL
dc.title.alternativeWords and Deeds. Corporate Social (Ir)Responsibility in Higher Education Institutionsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[33]-48
dc.contributor.authorAffiliationAdam Mickiewicz University in Poznan, Faculty of Social Sciences, Institute of Cultural Studies
dc.identifier.eissn2353-4896
dc.referencesArrow K., Eseje z teorii ryzyka, przeł. B. Samojlik, PWN, Warszawa 1979.pl_PL
dc.referencesArrow K., Granice organizacji, przeł. A. Erlich, PWN, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesAyer A.J., Language, Truth and Logic, Penguin, London 2001.pl_PL
dc.referencesBeck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przeł. S. Cieśla, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBourdieu P., Homo Academicus, Polity Press, Cambridge 1988.pl_PL
dc.referencesBourdieu P., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przeł. A. Sawisz, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesDahl R.A., Demokracja i jej krytycy, przeł. S. Amsterdamski, Znak, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesDahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce wolności, przeł. W. Niepokólczycki i inni, Czytelnik, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesEvan W.M., R.E. Freeman, Spółka i osoby żywotnie zainteresowane. Kapitalizm kantowski, przeł. E. Dratwa [w:] Etyka biznesu, red. L.V. Ryan, J. Sójka, Wyd. „W drodze”, Poznań 1997, s. 185–205.pl_PL
dc.referencesFoucault M., Trzeba bronić społeczeństwa, przeł. M. Kowalska, Wyd. KR, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesFreeman R.E., J. McVea, A Stakeholder Approach to Strategic Management, „Social Science Research Network Electronic Paper Collection” 2001, doi: 10.2139/ssrn.263511.pl_PL
dc.referencesFreeman R.E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman Publishing, Boston 1984.pl_PL
dc.referencesGeryk M., Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGeryk M., Społeczna odpowiedzialność uczelni, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesHabermas J., Faktyczność i obowiązywanie, przeł. A. Romaniuk, R. Marszałek, PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesHindess B., Filozofie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta, przeł. D. Leszczyński, L. Rasiński, PWN, Warszawa–Wrocław 1999.pl_PL
dc.referencesHume D., Badania dotyczące zasad moralności, przeł. M. Filipczuk, T. Tesznar, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesInglehart R., Culture Shift in Advanced Industrial Societies, Princeton University Press 1990.pl_PL
dc.referencesKorczyński W., Błędy demaskatorów, Niezależne Forum Akademickie, 2009, http://www.nfa.pl/print.php?what=articleid=600.pl_PL
dc.referencesLakatos I., Społeczna odpowiedzialność nauki [w:] idem, Pisma z filozofii nauk empirycznych, przeł. W. Sady, WN PWN, Warszawa 1995, s. 363–366.pl_PL
dc.referencesLeja K., Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesLewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, IFiS PAN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesLuhmann N., Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, przeł. G. Skąpska, PWN, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesLukes S., Power: A Radical View, Macmillan, London 1981.pl_PL
dc.referencesMaslow A.H., Motywacja i osobowość, przeł. P. Sawicka, PAX, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesMelosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności wiedzy i władzy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesMendel T., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesMitchell R.K., B.R. Agle, D.J. Wood, Toward a Theory of Stakeholder. Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, „Academy of Management Review” 1997, vol. 22, nr 4, s. 853–886.pl_PL
dc.referencesPhillips R., R.E. Freeman, A.C. Wicks, What Stakeholder Theory Is Not, „Business Ethics Quarterly” 2005, vol. 13, nr 4, s. 479–502.pl_PL
dc.referencesPiotrowska-Piątek A., Relacje szkół wyższych z interesariuszami zewnętrznymi. Konwent jako organizacja pomostowa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskie. Seria: Organizacja i zarządzanie” 2014, vol. 76, s. 167–178.pl_PL
dc.referencesRotengruber P., Dialogowe podstawy etyki gospodarczej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesRotengruber P., Ideologia, anarchia, etyka. Dyskurs ponowoczesny a dialog, Wyd. Nauk. HUMANIORA, Poznań 2000.pl_PL
dc.referencesRotengruber P., Interesariusz, demaskator… i ten trzeci. O zamieszaniu wokół kluczowych pojęć etyki gospodarczej, „Prakseologia” 2016, vol. 158, nr 1, s. 65–86.pl_PL
dc.referencesRotengruber P., Kodeks etyczny samorządu zawodowego. Gwarancja bezpieczeństwa czy pułapka łatwowierności?, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczymˮ 2014, vol. 18, nr 1, s. 37–48.pl_PL
dc.referencesRotengruber P., Moralność krańcowa jako przedmiot badania oraz jako wiedza o sposobach osiągania przewagi konkurencyjnej, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2013, vol. 16, s. 45–54.pl_PL
dc.referencesSójka J., L.V. Ryan, Etyka biznesu, Wyd. „W drodze”, Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesSójka J., Wstęp [w:] Etyka biznesu ‘po Enronie’, red. J. Sójka, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesStiglitz J., Globalizacja, przeł. H. Simbierowicz, PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesWicks C., R.E. Freeman, Organization Studies and the New Pragmatism: Positivism, Antipositivism, and the Search for Ethics, „Organization Scienceˮ 1998, vol. 9, nr 2, s. 123–140.pl_PL
dc.referencesWieczorek J., Mobbing akademickich demaskatorów, artykuł zamieszczony w serwisie Mediator Akademicki Kontra Mobbing 2009, https://nfamob.wordpress.com/tag/demaskatorzy/.pl_PL
dc.referencesWojciechowska-Nowak A., Jak zdemaskować szwindel? Czyli krótki przewodnik po whistleblowingu, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa 2008, http://www.batory.org.pl/doc/Poradnik_Jak_zdemaskowac_ szwindel_ grudzien_2008.pdf.pl_PL
dc.referencesYoung S., Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym, przeł. W. Kisiel, METAmorfoza, Wrocław 2005.pl_PL
dc.contributor.authorEmailproten@amu.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1899-2226.20.1.03
dc.relation.volume20pl_PL
dc.subject.jelI23
dc.subject.jelI28
dc.subject.jelM14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record