CONTENT

 1. Przedmowa
  Jerzy Rutkowski
 2. Problemy zarządzania finansami publicznymi
  Agata Bury
 3. Specjalne strefy ekonomiczne jako konkurencyjny instrument interwencjonizmu gospodarczego
  Justyna Chodakowska
 4. Zarządzanie zmianami w administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miasta Łodzi
  Waldemar Walczak
 5. Partnerstwo publiczno-prywatne w administracji publicznej
  Anika Bleja
 6. Bariery wykorzystania PPP w Polsce w rozwoju przestrzeni miejskiej
  Magdalena Załęczna
 7. Organizacyjno-prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce
  Waldemar Walczak
 8. Teoretyczne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego – zalety, wady, bariery rozwoju w Polsce oraz związek z ideą nowego zarządzania publicznego, prywatyzacji i zamówień publicznych
  Dariusz P. Mikołajczyk
 9. Idea partnerstwa w procesie rewitalizacji dziedzictwa poprzemysłowego. Rola jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu partnerstwa w ramach koncepcji zintegrowanego zarządzania miastem
  Filip Moterski
 10. Autostrady jako przykład partnerstwa publiczno-prywatnego
  Ewa Maciaszczyk
 11. Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce w obszarze odbioru odpadów komunalnych
  Magdalena Nowak
 12. Identyfikacja ograniczeń w efektywnym zarządzaniu komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w Łodzi – propozycje zmian
  Dorota Sikora-Fernandez
 13. Stacjonarna opieka medyczna, systemy case-mix – organizacja, finansowanie i zarządzanie
  Maria Świderek
 14. Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce – doświadczenia i perspektywy
  Kamila Mataśka

Recent Submissions