"Konwersatorium Wiedzy o Mieście" jest czasopismem, którego geneza sięga lat 80. XX wieku, do kiedy ukazywało się w formie corocznej monografii w serii pod tym samym tytułem.
Tematyka czasopisma obejmuje prace z szeroko rozumianej geografii osadnictwa ze szczególnym uwzględnieniem geografii miast. Publikowane prace mają charakter teoretyczny, przeglądowy, empiryczny i metodologiczny. Czasopismo adresowane jest do przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, których przedmiotem badań są różne formy osadnictwa miejskiego i zasięgi ich oddziaływania, m.in.: geografii, socjologii, architektury i urbanistyki, demografii, ekonomii, gospodarki przestrzennej oraz praktyków zajmujących się się problematyką miejską.Nazwa: Konwersatorium Wiedzy o Mieście
ISSN: 2543-9421
e-ISSN: 2544-1221
Lista MEiN: 40 punktów (2021)
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 2016 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more