„Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język - Literatura - Kultura” to wydawany od roku 2004 w Katedrze Slawistyki Południowej UŁ rocznik, będący pismem slawistycznym o charakterze interdyscyplinarnym, które koncentruje się na problemach południowej Słowiańszczyzny. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje zagadnienia języka, literatury i kultury (w tym paleografii, etnologii i folkloru), przy czym publikacje mają zarówno charakter diachroniczny, jak i synchroniczny (również konfrontatywny). Niektóre zeszyty podporządkowane są określonym, wybranym zagadnieniom, których ogląd pod kątem zarówno językowym, jak i literaturoznawczym oraz kulturowym może wnieść nowe wartości.


Nazwa: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język - Literatura - Kultura
ISSN: 1733-4802
Wydawca: Wydawnictwo Universytetu Łódzkiego
Ukazywało się: 2004-2014 r.

Strona internetowa wydawcy / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more