Recent Submissions

  • Wpływ drogi S-8 w regionie łódzkim na przyciąganie inwestycji 

    Palczewska, Anna (2015)
    Praca prezentuje przyczyny lokowania dużych centrów logistycznych i przedsiębiorstw w pobliżu węzłów komunikacyjnych i dużych skrzyżowań oraz korzyści z tego typu zastosowań. Jako cel pracy autor postawił sobie identyfikację ...