Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Wybrane zagadnienia kierowania gospodarką komunalną
Redaktor zeszytu Ksawery Krassowski

Recent Submissions

 • Sterowanie działalnością komunalną (aspekt terminologiczny) 

  Wojciechowski, Eugeniusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  The article presents a review and interpretation of the main terms belonging to the concept concerning processes of steering the communal activity. In this aspect of research problems, a considerable freedom in application ...
 • Zarządzanie gospodarką komunalny w Łodzi 

  Krassowski, Ksawery (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  The author analyzes development of management forms of the communal economy starting from the First World War till 1908. He presents organization of exploitation and supervision in the communal and housing economy. There ...
 • Przedmowa 

  Krassowski, Ksawery (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
 • Gospodarka komunalna w miastach woj. sieradzkiego 

  Krassowski, Ksawery; Wojciechowski, Eugeniusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  The article analyzes the functioning and development of the communal economy in towns of Sieradz Administrative Province during the period 1976-1985. The activity of communal economy is largely dependent upon a model of ...
 • Gospodarka komunalna na wsi w województwie łódzkim i elementy jej zarządzania 

  Słomczewski, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  The article deals with the communal economy in rural areas. Ihe author discusses problems connected with a definition of a village area as "an area of investments in the communal infrastructure", and differences between ...
 • Organizacja i rozwój telekomunikacji w okręgu łódzkim ze szczgólnym uwzględnieniem łódzkiego węzła telekomunikacyjnego 

  Dobrodziej, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Ihe article presents organization and development ot telecommunication in Lodz Region. Ihe performed analysis encompasses its entire development period from the moment of installation of the first telephones till the present ...
 • Problemy zarządzania i organizacji gospodarki lokalnej w Czechosłowacji 

  Cielecka, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Ihe article aims at shedding some light on problems of management and organization of the local economy in the CSSR. A special attention has been paid to the system of people’s councils and to an internal organization of ...
 • Problemy organizacyjne łódzkiego drogownictwa komunalnego 

  Krassowski, Ksawery; Dobrodziej, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990)
  Against the background of the organizational situation in Polsnd the article discusses solutions adopted in the administrative province of Lodz. It describes in a bigger detail directly production activities, scope and ...