Przeglądaj według

 

Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Wybrane zagadnienia z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
pod redakcją Wiesława Dębskiego i Wiesławy Włodarczyk-Guzek

Najnowsze pozycje

 • Teoretyczne i praktyczne aspekty planowania finansowego w przedsiębiorstwie 

  Dębski, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  At the time of a tough competition in the market companies resort to an increasingly big extent to statistical-economic methods allowing them to analyse phenomena and design financial strategies or plans. The author discusses ...
 • Przemiany polityki regionalnej w Unii Europejskiej 

  Dorożyński, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The European Union is one of the most prosperous economic areas in the world but disparities between member states are significant. The need to promote balanced development by reducing the gap between the different regions ...
 • Istota finansowania na zasadach project finance i jego zastosowanie w rozwoju gospodarczym Polski w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej 

  Bujnowicz, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Project finance has been used for decades in Western countries to found major resource and infrastructure projects in a manner which is satisfactory and beneficial to the sponsors and financiers alike. Central and Eastern ...
 • Kryzys finansowy w Rosji i sposoby jego rozwiązywania 

  Buczkowski, Bogdan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  In August 1998, Russia became the center of the financial crisis afflicting emerging markets. It had been subject to recurrent financial market pressures since the intensification of the Asian crisis in October 1997. These ...
 • Reforma instytucjonalna Europejskiego Banku Centralnego wobec rozszerzenia Unii Gospodarczej i Walutowej 

  Bogołębska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The aim of the article is to prove that without institutional reform, euro-area enlargement will complicate the way monetary policy is formulated in the ECB’s Governing Council. The paper depicts current intitutional ...
 • Założenia teorii optymalnego obszaru walutowego - wnioski dla Unii Europejskiej 

  Bilski, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The intention of this article are being presented the fundamental proposals on the theory of optimum currency area formulated by Robert Mundell and the growing interest of the ideas in the coming years as well. In this ...
 • Wstęp 

  Nieznany autor (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
 • Efektywność polskiego szkolnictwa wyższego na tle europejskiego rynku pracy 

  Klimczak, Karol (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The aim of the paper is to identify main factors influencing the quality of education, from labour market perspective, and suggest changes necessary to create a qualified work force, which would be competitive in the common ...
 • Suwerenność a proces integracji europejskiej 

  Kłysik, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Sovereignty has always been a very difficult and equivocal issue in political debates on national identity of the states, particularly in the international integration process. The understanding of the notion “sovereignty” ...
 • Handel a środowisko - modele ekonometryczne 

  Kronenberg, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The interactions between international trade liberalisation and the slate of the environment can be illustrated with econometric models. Both theoretical and empirical models can be used. This type of research was mainly ...
 • Skutki postępowań antydumpingowych - ujęcie teoretyczne 

  Kuna, Anetta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  This article reveals the growing theoretical literature on the effects of antidumping, a trade policy that has emerged as the most serious impediment to international trade. This article shows that antidumping has nothing ...
 • Koncepcje międzynarodowej integracji gospodarczej - próba klasyfikacji 

  Midera, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The aim of the article is the presentation of different insights and the classification of various definitions of international economic integration. The author of the publication divides supporters of international economic ...
 • Proces internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw 

  Mikołajczyk, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Governments world wide have come to recognize the importance of SMEs and their contribution to economic growth, employment, regional and local development. Globalization lhe acceleration of technological change and innovation ...
 • Dodatkowe zabezpieczenie wierzytelności leasingowych 

  Motowidlak, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  This article refers to the problems connected with the assesment of leasing risk and its security. It points at the necessity to secure by a leasing company its leasing receivables irrespective of the user’s present - and ...
 • Współczynniki koncentracji w analizie ekonomicznej 

  Urbaniak, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The article contains an analyzis of the problems of concentration. There are different kinds of measurement of concentration in economics. Coefficients belongs to very popular methods. Concentration Ratio, Herfindahl Index, ...
 • Umowy o stowarzyszeniu jako narzędzie polityki zagranicznej Wspólnoty Europejskiej 

  Świerkocki, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Association Agreements (AA) are specific tools invented by the EC for shaping relations with third countries. They may provide for preferential trade and economic cooperation but also may support political, economic and ...
 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - struktura i zasady działania 

  Włodarczyk-Guzek, Wiesława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The main purpose of this article is to show the European Bank for Reconstruction and Development which was established in 1991 in response to major changes in the political and economic climate in central and eastern Europe. ...
 • Proces globalizacji - próba zdefiniowania zjawiska i oceny jego wpływu na kształtowanie międzynarodowych stosunków ekonomicznych 

  Rosińska, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  This paper deals with changes in world economy which took place as an effect of internationalization of enterprises and liberalization. It is an attempt to answer the following guestions: what is globalization and where ...