Show simple item record

dc.contributor.authorCieciura, Małgorzata
dc.date.accessioned2016-05-13T11:34:02Z
dc.date.available2016-05-13T11:34:02Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationM. Cieciura, Rola wartości firmy w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 103-109.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-263-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18035
dc.description.sponsorshipSTOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W ŁODZI ul. Narutowicza 35, 90-125 Łódź tel. 042-631-95-23, 042-631-95-29, fax 042-630-26-37 www.skwp-lodz.pl, biuro@skwp-lodz.plpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subjectwartość przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectsprawozdawczość finansowapl_PL
dc.subjectwartość firmypl_PL
dc.titleRola wartości firmy w kreowaniu wartości przedsiębiorstwapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009pl_PL
dc.page.number[103]-109pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu, Uniwersytet Szczecińskipl_PL
dc.referencesCzwarta Dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1978 r. (78/660/EWG) w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (1978), DzU, L 222, 14/08/1978.pl_PL
dc.referencesDowgiałło Z. (1998), Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Wydawnictwo Znicz, Szczecin.pl_PL
dc.referencesDudycz T. (2002), Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesIgnatowski R. (2003), Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych, ODDK, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKamela-Sowińska A. (1996), Wartość firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowak E. (2003), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWaśkowski Z. (2005), Wycena wartości firmy – metody i zastosowanie, „Świat marketingu”, czasopismo internetowe, www.swiatmarketingu.pl.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (1964), DzU, nr 16, poz. 93 z późn. zm.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record