Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Wybrane problemy elektronicznej gospodarki i zarządzania wiedzą
pod redakcją Mariana Niedźwiedzińskiego

Recent Submissions

 • Współczesne rozwiązania informatyczne wspomagające edukację dzieci niepełnosprawnych 

  Bąkała, Anna; Niedźwiedziński, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  In this paper there are presented some modern computer devices and technologies enabling disabled children to omit many barriers met on the way to next education levels. The situation of disabled children in Poland, ...
 • System zarządzania wiedzą w organizacjach 

  Kubiak, Bernard F.; Korowicki, Antoni (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  This paper describes how to integrate and maximize enterprise data for business profit. The article explaines also the driving forces for building business intelligence strategics and demonstrates the power of these ...
 • Branżowa analiza wykorzystania handlu elektronicznego w Polsce - księgarnie internetowe 

  Chmielarz, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The main goal of the article is comparative analysis of selected, ten biggest e-bookshops in Poland. E-Bookshops were compared as regards of: functionality, innovations, promotion and economic aspects. The last part of ...
 • Standardy bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych WI-FI 

  Lange-Sadzińska, Katarzyna ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  This paper describes Wi-Fi, a kind of wireless communication. Wi-Fi idea is especially good for mobile computers into the LAN. However this paper describes problems of data security in wireless networks. The main problem ...
 • Systemy ERP, przewaga konkurencyjna i zarządzanie wiedzą 

  Drelichowski, Ludosław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  In the paper modelling approach for creating information system and knowledge management was presented. It was created considering Value Chain of Porter. Proposed approach let meet positive results analysing in a view ...
 • Komputerowo wspomagany model rachunku kosztów działań dla firmy garmażeryjnej 

  Januszewski, Arkadiusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The article presents a model of Activity Based Costing for the delicatessen products processing enterprise. The structural elements of the model were described, as well as its implementation in OROS Modeler environment. ...
 • Usługi zdalnego pulpitu we wspomaganiu nauczania przedmiotów informatycznych 

  Guga, Daniel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Remote desktop services make it possible to maintain from a distance the computers: workstations and servers, also support launching new applications for thin clients computers as well as enable cooperation between an ...
 • Teoretyczne aspekty opisu niepewności 

  Hryniewicz, Olgierd (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The paper deals with the basic formal problems related to the-description of uncertainty. Four basic approaches to the modeling of uncertainty have been described and compared: probability theory, possibility theory, ...
 • Ocena efektywności funkcjonowania badanego obiektu za pomocą metody DIANA 

  Michalewski, Edward (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The report presents the possibilities of using the DIANA methodology in the assessment of effectiveness of functioning of an entity subject to analysis. A unified reference point was adopted, associated with the use of ...
 • Od medycznych zastosowań EDI do telemedycyny 

  Niedźwiedzińska, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The main goal of the article is to present the idea of telemedicine. The paper gives necessary definitions and discusses evolution of telemedicine. Moreover, it describes advantages and disadvantages of telemedicine ...
 • Wybrane aspekty wdrażania oprogramowania Open Source i otwartych standardów wymiany danych w Polsce i krajach UE 

  Nowakowski, Jacek; Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  This article presents advantages of Open Source software application. Some emerging projects about introducing such software in Italy and Spain were presented. Common to Open Source software is also open standard to data ...
 • Metody międzynarodowych transferów pieniężnych 

  MUROWANIECKI, ŁUKASZ (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The paper presents some aspects of cross-border funds transfer methods from the point of required features, reality (comparison of few different transfer methods) and regulations. Additionally some new conceptions of ...
 • Wsparcie IT dla zarządzania opartego na procesach 

  Sadowska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Nowadays, enterprise knowledge management is a very well developed, separated part of economic science including different kinds of areas like sociology, political science, information systems and others. One o f the way ...
 • Charakterystyka portalu edukacyjnego oraz systemu USOS w kontekście zdalnego nauczania 

  Smejda, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The article concerns one of systems for Internet student service. It was implemented in University of Łódź. An implementation of the system illustrates a need of fast and cheap students’ service in administrative matters.
 • Centralny okręg wiedzy jako wirtualna konstrukcja internetowo-systemowa 

  Straszak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Centra! Knowledge Area in Poland as a systemic, synergy construct. Root of the conception. Societal Initiative Declaration Internet role-plays for cooperation and collaboration of universities, sciences institution and ...
 • Metody eksploracji reguł asocjacyjnych i ich zastosowanie 

  Szamański, Sebastian; Budziński, Ryszard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  This paper will contain a comparison of popular methods o f discovering association rules between items in a large databases as a technique of knowledge discovery in databases. Article will introduce to problem o f finding ...
 • Zalety zastosowania Unified Modeling Language w analizie bankowych systemów informatycznych 

  Woźniacki, Konrad (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  The paper presents considerations on the subject of analytical solution quality referring to the requirements of modern banking system. It explores key advantages of using UML in phase of analyzing bank’s system life ...
 • Internet w procesie rekrutacji na wyższych uczelniach 

  Zakonnik, Łukasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  In this article author would like to give readers short insight into problem of enrolment at the colleges, universities etc. Author does not want to discuss about form or subjects of the exams. Author concentrates on a ...
 • Zarządzanie relacjami z klientami na podstawie wiedzy w firmach internetowych 

  Ziemecka, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004)
  Business taking place on the Internet cannot work today basing only on price competition. The easy of comparing the offers and changing shops makes clients buy a product once without making further shopping. Furthermore ...