Tytuł zeszytu:
Analizy geograficzne z wykorzystaniem GIS

Redaktorzy zeszytu:
Iwona Jażdżewska, Łukasz Musiaka


SPIS TREŚCI


ARTYKUŁY NAUKOWE

1. Obszary metropolitalne w statystyce europejskiej / Metropolitan areas in European statistics
Elżbieta Zuzańska-Żyśko
2. Dostępność komunikacyjna transportem zbiorowym w Rzeszowie i Olsztynie w 2013 z możliwością poprawy po 2020 roku / Urban transport accessibility in Rzeszów and Olsztyn in 2013 with the possibility of improvement after 2020
Sławomir Goliszek
3. Przekształcenia własnościowe i funkcjonalne nieruchomości dworskich i pałacowych w powiecie sieradzkim w latach 1945–2006 / Ownership and functional changes of manor houses and palaces in the district of Sieradz from 1945 to 2006
Alina Kubiak
4. Śladami bursztynowego górnictwa w województwie pomorskim / In the footsteps of amber mining in the Pomeranian province
Anna Małka
5. Odtworzenie przebiegu linii okopów z II wojny światowej (OKH Stellung b1) w Paśmie Jałowieckim i Grupie Mędralowej na podstawie numerycznego modelu terenu z danych LiDAR i badań terenowych / Reconstruction of trench line from Second World War (OKH Stellung b1) in Jałowiec Range and Mędralowa Mountain Group by interpretation of LiDAR data model and field research
Paweł Franczak, Witold Jucha
6. Wykorzystanie numerycznych modeli terenu w badaniach zmian środowiska geograficznego miasta Mysłowice / Use of digital elevation models in studies of changes in the geographical environment of the city Myslowice
Małgorzata Manowska, Maciej Szuba
7. The development and use of characterisation-based approaches to manage historic landscapes / Rozwój i wykorzystanie metod w oparciu o charakterystykę krajobrazową w zarządzaniu historycznym krajobrazem kulturowym
Daniel E. May
8. Preparing historical maps for presentation in a Geoportal / Przygotowanie map historycznych do prezentacji w geoportalu
Marcin Jaskulski, Marta Nalej


KOMUNIKAT O WYNIKACH BADAŃ

9. Proste animacje 4D w GIS / Simple 4D animations in GIS
Jakub Kuna

Recent Submissions