Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis. Studia Indogermanica Lodziensia ukazywało się nieregularnie od 1997 roku. Tom 4/2015 Supplementary Series poświęcony został badaniom diachronicznym w Polsce.

Nazwa: Acta Universitatis Lodziensis. Studia Indogermanica Lodziensia. Supplementary Series
ISSN: 2451-1153
ISSN serii: 1506-7254
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Collections in this community

Recent Submissions