Recent Submissions

 • An introduction of sorts 

  Oleksy, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
 • Preface 

  Oleksy, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
 • Cognitive linguistics: a selected bibliography 

  Oleksy, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
 • Space grammar - preliminaries 

  Turewicz, Kamila (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Artykuł otwiera krótkie streszczenie badań z zakresu psychologii przeprowadzonych przez Eleonor Rosch, w wyniku których określone zostały pojęcia: kategorii naturalnej, prototypu, poziomu podstawowego, etc. Zdefiniowanie ...
 • Lexical representation: levels and structures 

  Stalmaszczyk, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Celem artykułu jest zaproponowanie dwupoziomowych haseł słownikowych w obrąbie semantyki leksykalnej uprawianej w ramach gramatyki generatywnej Chomskiego. Przedmiotem zainteresowania są hasła słownikowe dla czasowników ...
 • Cognitive labels in persuasive language 

  Rymarek, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Elementy systemu leksykalnego wykazują znacznie większy ładunek aksjologiczny kiedy używane są metaforycznie. Użytkownicy języka dokonują konceptualizacji swojego doświadczenia w postaci tematów metaforycznych (metaphorical ...
 • Prototypes, stereotypes, and types 

  Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Artykuł ma na celu przeanalizowanie trzech pojąć używanych we współczesnym opisie semantycznym języka naturalnego: prototyp, stereotyp i typ. Jak wykazano w pracy, mimo częściowego pokrywania się zakresów pojęciowych ...
 • Some remarks concerning 'poetic language' 

  Kwiatkowska, Alina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
  Pisząc o poezji, językoznawcy ze szkoły generatywnej opierali się na założeniu, że teksty literackie posiadają pewne właściwości formalne różniące je od innych tekstów. Postulowano oddzielne gramatyki dla ’zwyczajnego ...