CONTENT

Profesor Janusz Dunin – w siedemdziesięciolecie urodzin
Hanna Tadeusiewicz
1. Upodobania czytelnicze Polaków w świetle wybranych badań w okresie II Rzeczypospolitej
Magdalena Rzadkowolska
2. Jeśli nie oni, to kto? Czytelnictwo wśród studentów Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej
Magdalena Przybysz
3. Czytelnictwo i modele odbioru literatury łagrowej w środowisku młodzieży w latach 1997 i 2001. Badania porównawcze
Małgorzata Całka
4. ,,Brulion’’ jako pismo literackie i kulturalne schyłku XX wieku (zarys problematyki)
Jacek Ladorucki
5. Ulepszanie środków i metod, czyli reklama książki dawniej i u progu XXI wieku
Magdalena Przybysz
6. Maja Berezowska jako ilustrator książki
Jolanta Soboń
7. Ilustrowany tygodnik społeczno-kulturalny i literacki „Tęcza” (1927–1931). Wprowadzenie do monografii
Evelina Kristanova
8. Problematyka artystyczna i zawodowa na łamach ,,Grafiki’’ z lat 1930–1939
Hanna Tadeusiewicz
9. Felicja Łączkowska (1860-1932) - Twórczyni biblioteki publicznej i działaczka społeczna
Ewa Andrysiak
10. Stefan Vrtel-Wierczyński jako teoretyk bibliologii
Jan Sandecki
11. Profesor Stefan Vrtel-Wierczyński w okresie przemian w latach 1944–1950
Jan Sandecki
12. Uniwersalna teoria gry w książkę
Andrzej Dróżdż
13. Upadek cenzury w Polsce
Janusz Dunin
14. Bibliofilstwo – perspektywa środkowoeuropejska
Janusz Dunin
15. Spis prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych z zakresu nauki o książce, informacji naukowej i czasopiśmiennictwa wykonanych w Uniwersytecie Łódzkim w latach 1996–2000
Oprac. Hanna Tadeusiewicz

Recent Submissions