Przeglądaj według

 

Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Warunki skutecznej ochrony zasobów genowych roślin w rezerwatach i parkach narodowych

Najnowsze pozycje

Pokaż więcej...