Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Flora porostów Wzgórz Radomszczańskich i ich pobrzeży 

  Czyżewska, Krystyna (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  This paper presents a list of 262 lichen species, belonging to 29 families and 55 gene"ra, and their distribution within the mesoregion of Radomszczańskie Hills (WR), a part of the Central Little Poland Upland (Kondracki ...
 • Materiały do flory Polski w Herbarium Universitatis Lodziensis, cz. IX 

  Fagasiewicz, Lucyna (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  The paper contains materials on the genus Juncus elaborated on the basis of »heets collected in Herbarium Universitatis Lodzlensis. The following species are considered: Juncus alpinus VL11., J. ambigvus Gurs., J. ...
 • Flora glonów Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego 

  Kadłubowska, Joanna; Ligowski, Ryszard; Rakowska, Barbara; Maksymiuk, Zygmunt (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  The paper contains a physical-geographical description of the Bełchatów Industrial District (Fig. 1). In samples taken from the Widawka River above the mine, from draining channels, and from the artificial and natural ...
 • Okrzemki torfowiska w Magdalenowie 

  Lesiak, Teresa; Sitkowska, Małgorzata (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  In samples taken fron the Magdalenow peat bog (Piotrków voivodeship) 248 taxa of diatoms were identified. Asterionella fibula (Bréb.) Bust, is a new species for the flora of Poland. Pinnularia polyonca (Bréb.) 0. Müll, is ...
 • Materiały do flory Puszczy Pilickiej 

  Kurowski, Józef K. (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  The author gives the new localities of 468 plant species gathered during studies of forest communities in river basin of Pilica (in middle part). Special notice shuld be given to localities of species which are very ...
 • Niektóre nowe i rzadkie gatunki we florze segetalnej Wyżyny Częstochowskiej 

  Wnuk, Zygmunt (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  The investigations of the segetal flora in the Częstochowa Highland carried aut in 1976-1978 enable to make a list of 85 species of segetal flora. New species in flora of Częstochowa Highland are given (Silene ...
 • Flora synantropijna Sulejowa i Podklasztorza 

  Sowa, Ryszard; Warcholińska, A. Urszula (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  Studies of the synanthropic flora of Sulejów and Podklasztorze were carried out in the years 1974-1978. Moreover, plant species cited previously in the literature from all synanthropic species of the above localities ...
 • Flora segetalna Wzniesień Łódzkich 

  Warcholińska, A. Urszula (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  The segetal flora of the Łódź Upland includes 302 species of vascular plants and 8 species of Bryophyta. A high contribution of apophytes is typical for this flora (174 species). From among the apophytes, meadow and ...
 • Brioflora kompleksów leśnych Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego, cz. I 

  Rutowicz, Halina; Filipiak, Ewa; Olenderek, Jolanta (Uniwersytet Łódzki, 1981)
  The paper(lst part of a longer series is based on results of studies performed within the project 09.10., research subject 09.10.03.01.10: "Effeet of the excevation mine and electricity works on forest complexes of the ...
 • Docent dr habil. Halina Rutowicz 2 VIII 1929 - 9 II 1979 

  Czyżewska, Krystyna (Uniwersytet Łódzki, 1981)