Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Materiały do flory Polski w Zielniku Uniwersytetu Łódzkiego, Część XVIII. Caryophyllaceae: Alsinoideae i Paronychioideae 

  Fagasiewicz, Lucyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The study contains the revision of the herbarium specimens on the family Caryophyllaceae: subfamily Alsinoideae and Paronychioideae with the exception of Cerastium species preserved in LOD. All corrections of identifications ...
 • Glony zbiorników wodnych Ogrodu Botanicznego w Łodzi 

  Kalinowska-Kucharska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The paper contains a list of algae taxa collected in 3 water resevoirs in the Botanical Garden in Łódź in the years 1996-1997. 128 taxa of algae from periphyton and benthos has been identified: 96 of Chrysophyla, (among ...
 • Wstępne badania zielenic (Chlorophyta) zidentyfikowanych w stawach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego 

  Sitkowska, Małgorzata; Sławniewicz, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  This study contains results of the taxonomic analysis of green algae from the ponds of the Załęczański Landscape Park. Application of the Thumarek’s eutrophy coefficient enabled to mark off oligotrophical and eutrophical ...
 • Charakterystyka fitoplanktonu w sulejowskim zbiorniku zaporowym w latach 1996-1997 

  Galicka, Wanda; Matusiak, Joanna; Rzerzycha, Bogumił; Grabowska, Helena; Kwiatkowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The phytoplankton in the Sulejów Reservoir in 1996-1997 was dominant in spring and autumn by diatoms. The cyanobacteria were high only in several months in summer and early autumn. Biomass values was of 0.3 to 63.4 mg ...
 • Nowe stanowiska gatunków z rodzaju Oenothera (Onagraceae) w środkowej Polsce 

  Rostański, Krzysztof; Witosławski, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  As a result of research conducted in central Poland between 1999 and 2000 localities of Oenothera flaemingina Hudziok were noted, a new species for central Poland, and new localities of previously noted 14 species and ...
 • Materiały do flory synantropijnej Płocka 

  Warcholińska, Aurelia Urszula; Adamczewska, Agnieszka; Janowska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  In this paper a preliminary list and characterization of the synanthropic flora found in the area of the Płock in 1996-1999, have been presented. The rich variety of the synanthropic flora of this town is an effect of ...
 • Flora i roślinność starych drzewostanów sosnowych w uroczysku Broników (Załęczański Park Krajobrazowy 

  Janiak, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  In this paper the geobotanical character of some parts of the Broników forest range is presented. The results of researches taken place during 1998 and 1999 are 36 taxons of lichens, 24 species of bryophytes and 77 species ...
 • Zespół Spirodelo-Salvinietum Slavnic okolic Kochanowic koło Częstochowy 

  Kołodziejek, Jeremi (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Association Spirodelo-Salvinietum Slavnic of the class Lemnetea is described in the water of three ponds. To gain knowledge on the hydroecological conditions of the ponds physico-chemical investigations of their water ...
 • Flora segetalna Bolimowa, Bolimowskiej Wsi i Kolonii Bolimowskiej Wsi 

  Warcholińska, Aurelia Urszula; Tyszkowska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  The paper present a list of segetal flora taxons o f Bolimów, Bolimowska Wieś and Kolonia Bolimowska Wieś as well as their general characterization. The segetal flora of the researched area consists of 190 taxons. It ...
 • Gatunkowa różnorodność biologiczna chwastów segetalnych i jej zagrożenia w Polsce 

  Siciński, Jan Teofil (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  Poland is a country, in which biological diversity has been well retained. This concerns both arable fields and areas economically exploited in other ways. This results both from the small size of most farms, relatively ...
 • Flora synantropijna Łęczycy 

  Warcholińska, Aurelia Urszula; Siciński, Jan Teofil; Mochnackỳ, Sergej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001)
  In this paper a preliminary list and characterization of the synanthropic flora found in the area of the Łęczyca in 1998-2000, have been presented. The rich variety of the synanthropic flora of this town is an effect of ...