Show simple item record

dc.contributor.authorRigol, Rosemarie
dc.date.accessioned2015-12-07T12:46:02Z
dc.date.available2015-12-07T12:46:02Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0208-6077
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15173
dc.description.abstractW artykule poruszone zostały wybrane zagadnienia dotyczące sprawności pisania, jej roli i funkcji w opanowaniu języka oraz możliwości jej przyswajania. Autorka wychodzi od przeglądu stanu badań na temąt nabywanla sprawności pisania i dochodzi do rozważań dotyczących kognitywnej organizacji procesu przyswajania sobie tej umiejętności na tle kształtowania pozostałych sprawności językowych. Podkreśla ściąły związek istniejący między sprawnością pisania a sprawnością czytania przeprowadzając Jednocześnie rozróżnienie na czytanie głośne i ciche oraz analizując procesy zachodzące przy czytaniu. W drugiej części artykułu przeprowadzone są rozważania na temat wpływu nabywanej sprawności pisania na jakość opanowania języka. Zwrócona zostaje uwaga na daleko posuniętą strukturyzację języka w kanale fonicznym, a szczególnie w kanale graficznym. Artykuł zakończony jest omówieniem podstawowych reguł korespondencyjnych między poszczególnymi fonemami, grupami wyrazowymi a nawet całymi zdaniami.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isodepl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica;13
dc.titleSchriptspracherwerb. Überlegungen zur Forschungslagepl_PL
dc.title.alternativeNabywanie sprawności pisaniapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[149]-162pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record