CONTENT

 1. Cechy fonetyczne języka dzieci polskiego pochodzenia w Anglii, przygotowujących się do egzaminu z jezyka polskiego, tzw. Ordinary Level, utrwalone w tekstach wypracowań
  Barbara Staneckа-Туralska
 2. Zjawisko morfologicznej adaptacji zapożyczeń w polskim języku mówionym w Wielkiej Brytanii
  Barbara Staneckа-Туralska
 3. Dialekt szkocki w świetle badań J. M. Y. Simpsona
  Barbara Staneckа-Туralska
 4. Zur Klassifikation formbildender Alternationen im Deutschen und Polnischen
  Alfred Tarantowicz
 5. Der Imperativ der 2. Person Sińgular /Pluralals Ausdruck der Aufforderung im Polnischen und seine Wiedergabe im Deutschen
  Aleksandra Czechowska-Błachiewicz
 6. Der merkmalhafte Charakter des Imperativs der 2.P.Sg./Pl. vom typ: "Zobacz pan/pani/zobaczcie panowie/panie/państwo" und seine Wiedergabemöglichkeiten im Deutschen
  Aleksandra Czechowska-Błachiewicz
 7. Textlinguistik und ihre didaktischen Implikationen
  Aleksander Kozłowski
 8. Einige Bemerkungen zur Struktur und den Komponenten der Wortbedeutung
  Burkhard Fischer
 9. Polysemie und Homonymie
  Roman Sadziński
 10. Słowiańskie ’upiór, ’wampir’, ’nietoperz’ (propozycja etymologii)
  Grażyna Rytter
 11. The Present Perfect Tense and its Polish Equivalents
  Janusz Wróblewski
 12. El aspecto estilistico del empleo indicativo de la forma en - ra
  Wiaczesław Nowikow

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions