Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Spór o tytuł patriarchy ekumenicznego pomiędzy papieżem Grzegorzem Wielkim a biskupami Konstantynopola w świetle walki o prymat w Kościele powszechnym 

  Wolińska, Teresa ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  A quarrel about the title „ecumenical patriarch” was inseparably connected with struggle for primacy in Universal Church. This struggle was first started between Rome and Alexandria but in the middle of Vth century the ...
 • Portret Augusta u Malalasa 

  Kokoszko, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  John Malalas was one of the most famous Byzantine chroniclers. He was bom in Antioch in the 90s of the Vth and died in the 70s of the VIth century, in Constantinopole. He inserted into the work a series of literary ...
 • Francja i Bizancjum w okresie wielkiej schizmy zachodniej 

  Dąbrowska, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Dans l’article on compare le contenu de la chronique de Saint-Denis avec les sources grecques au sujet de la visite de Manuel II à Paris. Trois chroniquers: Doucas, Sphrantzes et Chalcocondyles transmirent peu de ...
 • Legalizacja władzy uzurpatorów we wczesnym Bizancjum 

  Leszka, Mirosław J. ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  The article is devoted to the problem of legalization of usurpers’ power in Byzantium in IV-VI centuries. Action which usurpers took to fight for power was presented in the first part. As a rule pretenders to the throne ...
 • Armia w greckich Historiach Kościoła IV-VI wieku 

  Krupczyński, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  The basic problem of this article limits itself to the question: How did the Greek Church historians of the 4th-6th centuries (Eusebius, Socrates, Sozomen, Theodorct and Evagrius) show the role and the place of the army ...
 • Patriarcha Akacjusz wobec uzurpacji Bazyliskosa 475-476 roku 

  Leszka, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  This article analyses the attitude of patriarch of Constantinople, Acacius, towards the usurpation of Basiliscus (475-476). Basiliscus took the power over in result of the palace plot iniciated by empress Verina, Leo I’s ...
 • Postawa cesarza Teodozjusza II wobec biskupów 

  Bralewski, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  L’empereur Théodose II suscite des jugements contradictoires. Les uns le prennent pour un souverain faible, influencé par ses courtisans; pour les autres, malgré une certaine velléité, il reste capable de prendre une ...
 • Jan Chryzostom o leczeniu i lekarzach 

  Ceran, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  C’est dans la médicine que Jean Chrysostome (environ 354-407), l’un des plus féconds Pères de l’Église, avait bien souvent puisé ses exemples et ses comparaisons. Ces informations qui sont insérées dans ses oeuvres jéttent ...