CONTENT

 1. Unidirectional Bilingualism
  Bogdan Krakowian
 2. On the Pro-form One
  Alina Kwiatkowska
 3. On the Violation of Some Conversational Maxims
  Alina Kwiatkowska
 4. Perfective of Dynamie Verbs vs Perfect
  Kamila Turewicz
 5. Measures of Vocabulary Size and Vocabulary Acquisition
  Jarosław Wołoszyn
 6. When and How to Teach Intonation?
  Jerzy S. Barski
 7. O większą efektywność nauczania słownictwa na neofilologlach
  Jarosław Wołoszyn
 8. Próba oceny funkcjonainej znajomości intonacji angielskiej u studentów I roku anglistyki
  Jerzy S. Barski
 9. Vokalalternationen im Deutschen und Polnischen
  Alfred Tarantowicz
 10. Konsonantenalternationen im Deutschen und Polnischen
  Alfred Tarantowicz
 11. Der Terminus als lexikalisch-semantische Einheit des Spezialwortschatzes
  Helga Starke
 12. Zum Ursprung der Artikelkategorie im Deutschen
  Roman Sadziński
 13. Zum Problem der 'doppelten' Negation im Deutschen und Polnischen
  Tomasz Gliwiński
 14. Substantivische Kopulativkomposita des Deutschen und ihre Wiedergabe im Polnischen
  Jan Jeziorski
 15. Form und Stellung der Präpositionen im Deutschen und im Polnischen
  Zenon Weigt
 16. Rektion der Präpositionen im Deutschen und im Polnischen
  Zenon Weigt
 17. Konkurencja końcówek -u i -a w dopełniaczu liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego w języku "Nowin" moskiewskich z I połowy XVII wieku
  Jan Sosnowski, Halina Kowalska
 18. Из наблюдений над стилем "Тихого Дона"М. Шолохова
  Jarosław Wierzbiński
 19. Речевое воплощение художественного времени (на материале русской советской прозы)
  Inna Czeriuchina
 20. Komunikatywne cele nauczania języka rosyjskiego na filologii rosyjskiej
  Eleonora Benedycka
 21. К вопросу о месте и роли видеозаписей в обучении русскому языку студентов-филологов
  Jurkin, Stanisław; Łatyszew, Henryk
 22. Simplicité lexicale et syntaxique de la littérature enfantine française sur l'exemple du roman Vendredi ou la vie sauvage de Michel Toumier
  Teresa Insarew-Roszczyn

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

View more