Show simple item record

dc.contributor.authorPawlak, Ryszard J.
dc.date.accessioned2015-11-26T16:04:45Z
dc.date.available2015-11-26T16:04:45Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.issn0208-6204
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/14496
dc.description.abstractArtykuł ten nawiązuje do problematyki budowania dojrzałości matematycznej studentów. W szczególności omówiona została rola języka matematycznego i wartości estetycznych matematyki oraz znaczenie historii matematyki. Rozważono także związki informatyki z szeroko rozumianą kulturą matematyczną.pl_PL
dc.description.abstractThis article refers to the problems of building the mathematical maturity of students. In particular, the role of the language of mathematics and the aesthetic values of mathematics as well as the weight of the history of mathematics are discussed. Also, the connections of computer science with mathematical culture understood broadly are considered.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Mathematica;6
dc.titleMinimum edukacji matematycznej przyszłych nauczycieli. Kultura matematycznapl_PL
dc.title.alternativeThe minimum of the mathematical education of future teachers. Mathematical culturepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number57-66pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Matematykipl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record