CONTENT

 1. International Consciousness and Alienation of Characters in Voyage in the Dark by Jean Rhys and Isolation by Jerzy Peterkiewicz
  Maria Edelson
 2. Dante "Follows You Around, Sir!" - the Deconstruction of Inferno in October Ferry to Gabriola by Malcolm Lowry
  Dorota Filipczak
 3. Satori in Stream and Sun at Glendalough
  Matthew Gibson
 4. Katerina Brac: Christopher Reid’s Eastern European Poems
  Jerzy Jamiewicz
 5. The Monologue of the Vice
  Joanna Kazik
 6. Storytelling in Pinter’s Homecoming
  Dorota Kaźmierczak-Ślusarska
 7. The Idea of the Eternal Return in Hardy’s Novels
  Ewa Kozubska
 8. Alchemy and Edmund Spenser’s Faerie Queene. A Methodological Introduction
  Krystyna Kujawińska-Courtney
 9. Travellers from the Undiscovered Country Return - the Supernatural in J. S. Le Fanu’s In A Glass Darkly
  Agnieszka Łowczanin
 10. The Presentation of King Lear in Three Production by the RSC.
  Paweł Mastalerz
 11. The Composition of the Detective Novels of Arthur Conan Doyle
  Witold Ostrowski
 12. Stilling Illusions: Brian Friel’s Faith Healer
  Michael Parker
 13. The Uses of the Female Protagonist in the American Novel of the 1890s: Crane’s Maggie, Dreiser’s Carrie, Chopin’s Edna Pontellier
  Agnieszka Salska
 14. Recepcja powieści Muriel Spark w Polsce i w krajach niemieckiego obszaru językowego
  Adam Sumera
 15. Between Acceptance and Rejection - Margaret Drabble’s: The Millstone
  Alicja Zielińska

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Katerina Brac: Christopher Reid’s Eastern European Poems 

  Jarniewicz, Jerzy ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Artykuł omawia wydany w 1985 r. tom wierszy angielskiego poety Christophera Reida, zatytułowany Katerina Brac. Jest to zbiór rzekomych przekładów poezji fikcyjnej poetki, Kateriny Brac, piszącej w jednym z języków ...
 • Between Acceptance and Rejection - Margaret Drabble’s: The Millstone 

  Zielińska, Alicja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Przez narrację w pierwszej osobie Margaret Drabble koncentruje uwagę czytelnika na sposobie myślenia, percepcji i życiu uczuciowym narratorki i głównej bohaterki powieści - Rosamund Stacey. Wychowana w pseudosocjalistycznym ...
 • Recepcja powieści Muriel Spark w Polsce i w krajach niemieckiego obszaru językowego 

  Sumera, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  So far, five of Muriel Spark’s novels have been translated into Polish whereas the German speaking readers have had a chance to get acquainted with all o f Spark’s prose fiction. Some of the German translations were ...
 • Alchemy and Edmund Spenser’s Faerie Queene. A Methodological Introduction 

  Kujawińska-Courtney, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Prezentowany artykuł oparty na literaturze średniowiecznej, renesansowej i współczesnej, ma na celu „wprowadzenie do metodologii opus alchemicum", jego tła, ideologii, celów i praktyki, a także ma określić, ja k studia ...
 • Storytelling in Pinter’s Homecoming 

  Kaźmierczak-Ślusarska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Jedną z osobliwości warsztatu pisarskiego Harolda Pintera jest bogactwo elementu narracyjnego. Bohaterowie sztuk tego wybitnego brytyjskiego dramatopisarza rzadko porozumiewają się ze sobą w tradycyjny sposób i zamiast ...
 • The Presentation of King Lear in Three Production by the RSC. 

  Mastalerz, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Autor tego artykułu analizuje trzy kolejne przedstawienia Króla Lira Williama Shakespeare’a w wykonaniu Royal Shakespeare Company: z roku 1953 w reżyserii Georga Devine’a, z roku 1959 wyreżyserowane przez Glena Byam Shawa ...
 • The Idea of the Eternal Return in Hardy’s Novels 

  Kozubska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Przedmiotem artykułu jest prześledzenie implikacji przyjęcia przez Hardy’ego i Schopenhauera idei wiecznego powrotu. Oryginalnie optymistyczny sens tej idei, której pierwotnym celem było unieruchomienie czasu i unicestwienie ...
 • The Uses of the Female Protagonist in the American Novel of the 1890s: Crane’s Maggie, Dreiser’s Carrie, Chopin’s Edna Pontellier 

  Salska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  W powieściach amerykańskich publikowanych w ostatniej dekadzie XIX w. i początkach XX w. szczególnie uderza częste występowanie postaci kobiecych w rolach głównych bohaterów. Do analizowanych w artykule powieści: Maggie. ...
 • Stilling Illusions: Brian Friel’s Faith Healer 

  Parker, Michael (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Rozważając zagadnienie eloquence i przemocy we współczesnej irlandzkiej kulturze i literaturze, autor koncentruje się na antytetycznym zestawieniu tematyki w sztuce teatralnej pt. Faith Healer Briana Friela. Jest to ...
 • The Composition of the Detective Novels of Arthur Conan Doyle 

  Ostrowski, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Nawiązując do tezy, która kończy jego rozprawę Historical Sources of the Poetics of the Crime Novel and Detective Short-Story opublikowaną w „Zagadnieniach Rodzajów Literackich” (t. 25 (2), Wrocław-Łódź, 1982, s. 19) i ...
 • Travellers from the Undiscovered Country Return - the Supernatural in J. S. Le Fanu’s In A Glass Darkly 

  Łowczanin, Agnieszka (1997)
  Joseph Sheridan Le Fanu, przez wielu krytyków uznany za najwybitniejszego przedstawiciela wiktoriańskiej opowieści o duchach, czerpiąc w dużej mierze z tradycji powieści gotyckiej nadaje światu nadprzyrodzonemu w swoich ...
 • The Monologue of the Vice 

  Kazik, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Celem artykułu jest analiza języka Występku, alegorycznej postaci reprezentującej zło w moralitecie XVI-wiecznym. Na podstawie sześciu wybranych moralitetów z drugiej połowy XVI w. oraz dramatu przejściowego z końca XVI ...
 • Satori in Stream and Sun at Glendalough 

  Gibson, Matthew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Autor artykułu stawia tezę, że książka D. T. Suzuki Essays in Zen Buddhism wpłynęła n a wiersz Stream and Sun at Glendalough zamykający tom The Winding Stair W. B. Yeatsa, rozwiązując problemy wynikające z lektur ...
 • International Consciousness and Alienation of Characters in Voyage in the Dark by Jean Rhys and Isolation by Jerzy Peterkiewicz 

  Edelson, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Angielskie powieści Voyage in the Dark (1934) i Isolation (Odosobnienie, 1959) dzieli ćwierć wieku. Ich autorzy reprezentują odmienne rodzaje pisarstwa i mają bardzo różne biografie. Jean Rhys urodziła się na Dominice i ...
 • Dante "Follows You Around, Sir!" - the Deconstruction of Inferno in October Ferry to Gabriola by Malcolm Lowry 

  Filipczak, Dorota ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Artykuł jest poświęcony analizie jednego z kluczowych intertekstów w powieści Malcolma Lowry’ego October Ferry to Gabriola. Intertekstem tym jest Boska Komedia, do której nawiązują zarówno infemalne, jak i rajskie wymiary ...