Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Minimum wiedzy matematycznej nauczyciela matematyki oraz projekt organizacji procesu nauczania na nauczycielskich studiach uniwersyteckich 

  Pawlak, Ryszard J.; Warężak, Anna; Budzisz, Witold; Fabijańczyk, Andrzej; Fabijańczyk, Monika; Janikowski, Józef; Libicka, Inga; Molęda, Alicja; Piesyk, Zenon; Poreda, Tadeusz; Rychlewicz, Andrzej; Tempczyk, Wacława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  The present paper is the outcome of investigations and theoretical analysts carried out for several years, aiming at an answer to the following questions: - what should the fund of the mathematics teacher's knowledge look ...
 • Minimum edukacji matematycznej przyszłych nauczycieli. Kultura matematyczna 

  Pawlak, Ryszard J. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  Artykuł ten nawiązuje do problematyki budowania dojrzałości matematycznej studentów. W szczególności omówiona została rola języka matematycznego i wartości estetycznych matematyki oraz znaczenie historii matematyki. ...
 • Przegląd zmian programów nauczania matematyki w szkole podstawowej w latach 1963-1990 w Polsce 

  Molęda, Alicja; Piesyk, Zenon (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  The sixties of the XXth century have brought a reform in teaching, mainly mathematics, which in Poland was the deepest one after the Second World War and comprised both curriculum and system changes in our schools. In ...
 • Praca studenta z tekstem matematycznym 

  Fabijańczyk, Monika; Warężak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  The present paper presents the results of the investigations carried out among the students of mathematics of Łódź University, concerning individual techniques of reading and analysing a mathematical text. These results ...
 • Postawy studentów wobec nauki własnej 

  Fabijańczyk, Monika; Warężak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
  The unaided acquiring of knowledge is the basic of higher studies, and the effectiveness of self-teaching depends on many factors, among other things, on motivation. The paper presents the results of investigations ...