Show simple item record

dc.contributor.authorGuzek, Elżbieta
dc.contributor.authorDomański, Tomasz
dc.date.accessioned2015-10-15T05:57:35Z
dc.date.available2015-10-15T05:57:35Z
dc.date.issued1982
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/12480
dc.description.abstractOpracowanie dotyczy możliwości aplikacji franchisingu w systemie gospodarki planowej. Autorzy scharakteryzowali podstawowe zasady tworzenia powiązań typu franchisingowego, wskazali na dotychczasowe formy stosowania franchisingu w gospodarce centralnie planowanej — szczególnie w Polsce — oraz określili w arunki dalszego upowszechnienia tej formy związków. Omówione zostały również kierunki i formy aplikacji franchisingu zarówno z punktu widzenia rynku wewnętrznego, jak i działalności w handlu zagranicznym. W pracy podkreślono także opłacalność ekonomiczną stosowania franchisingowej formy powiązań przedsiębiorstw z punktu widzenia mikro- i makroekonomicznego w porównaniu z innymi typami umów formalnych, jak np. licencja, koncesja, agencja czy jointventures. Do pracy dołączona została lista branżowa obejmująca podstawowe kierunki zastosowań franchisingu w krajach zachodnich.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;17
dc.titlePossibilities for Application of Franchising in Centrally Planned Economy — Case Study of Polandpl_PL
dc.title.alternativeMożliwości zastosowania franchisingu w gospodarce centralnie planowanej — na przykładzie Polskipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.page.number309-324pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstitute of Marketing, University of Łódź (Poland)pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record