Show simple item record

dc.contributor.authorPiha, Kalevi
dc.date.accessioned2015-10-12T07:52:12Z
dc.date.available2015-10-12T07:52:12Z
dc.date.issued1982
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/12436
dc.description.abstractW opracowaniu dokonano oceny wpływu zmian w systemie dystrybucji w Finlandii na społeczną i ekonomiczną pozycję konsumentów; przeanalizowano także rolę konsumentów jako element systemu dystrybucji. Zmiany w tym systemie rozpatrzono na podstawie prognozy rozwoju handlu wewnętrznego w Finlandii do 1990 r., która zakłada wzrost roli handlu hurtowego, kosztem detalicznego, w procesie tworzenia produktu narodowego brutto. Dużo miejsca poświęcił autor również czynnikom kształtującym system dystrybucji zwracając szczególną uwagę na przewidywany przyszły wzrost roli konsumentów jako integralnej i stale rosnącej części systemu dystrybucji.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;17
dc.titleSocial and Economic Implications of the Change in the Distribution System in Finlandpl_PL
dc.title.alternativeSpołeczne i ekonomiczne implikacje zmian w systemie dystrybucji w Finlandiipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.page.number107-119pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationThe Turku School of Economics and Business Administration, Turku (Finland)pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record