Show simple item record

dc.contributor.authorRatowska, Teresa
dc.date.accessioned2015-10-12T07:47:30Z
dc.date.available2015-10-12T07:47:30Z
dc.date.issued1982
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/12433
dc.description.abstractArtykuł dotyczy bardzo aktualnego problemu całej gospodarki światowej i ekonomik poszczególnych krajów — tzn. systemów protekcji. Współczesny protekcjonizm nie ma wiele wspólnego z jego wydaniem klasycznym. Zmieniły się bowiem stosowane instrumenty i zasady postępowania. Nie jest to już jeden z wariantów polityki handlowej, ale integralny element systemu kierowania gospodarką. W artykule przedstawiono zagadnienia, które mogą mieć istotne znaczenie dla gospodarki polskiej w sytuacji realizacji strategii intensywnego, proeksportowego rozwoju.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;17
dc.titleExport Promotion in the Context of the „NEW” Protectionismpl_PL
dc.title.alternativePromocja eksportu w kontekście „nowego” protekcjonizmupl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.page.number81-86pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstitute of Marketing, University of Łódź (Poland)pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record