REZERWY BUDŻETOWE W PAŃSTWACH SOCJALISTYCZNYCH
Teresa Augustyniak-Górna


  REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTW UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Andrzej Banasiak, Bohdan Baranowski, Jacek Matuszewski, Wacław Piotrowski (redaktor naczelny), Krystyna Urbanowicz

  REDAKCJA WYDAWNICTW FOLIA IURIDICA Witold Broniewicz, Stefan Lelental, Witold Brodziński

  REDAKTOR NAUKOWY Natalia Gajl

  RECENZENT ZESZYTU Jadwiga Jaśkiewiczowa

  REDAKTOR WYDAWNICTWA Anna Dziedziczak

  REDAKTOR TECHNICZNY Grażyna Kaniewska

  KOREKTORZY Joanna Balcerak, Sławomira Rozpara

  Okładkę projektował Andrzej Frydel
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions