Spis treści

1. Słowo wstępne
Andrzej M. Brzeziński
2. Wielka Brytania wobec kształtowania się amerykańskiej polityki „otwartych drzwi” w Chinach (1898–1900) / Great Britain and the Formulation of the American Open Door Policy in China, 1898–1900
Jan Pajor
3. Dyplomacja brytyjska wobec zabiegów Rosji o wyłączne wpływy w Mandżurii (październik 1901 r. – sierpień 1903 r.) / British Diplomacy towards Russian Efforts to Achieve the Exclusive Influence in Manchuria, October 1901 – August 1903
Przemysław Piotr Damski
4. Stanowisko rządu brytyjskiego wobec spłaty długu wojennego Stanom Zjednoczonym (20 czerwca 1931 r. – 15 grudnia 1932 r.) / The British Government’s Position towards the War Debt Repayment to the United States (June 20, 1931 – December 15, 1932)
Justyna Piątek
5. Dyplomacja brytyjska wobec przystąpienia ZSRS do Ligi Narodów w 1934 r. / British Diplomacy and the Soviet Accession to the League of Nations in 1934
Dariusz Jeziorny
6. Przesłanki, negocjacje i ogłoszenie brytyjsko-tureckiej deklaracji o wzajemnej pomocy z 12 maja 1939 r. / Circumstances, Negotiations and Announcement of the British-Turkish Declaration of Mutual Aid on May 12th 1939
Krzysztof Zdulski
7. Kwestia utworzenia czechosłowackich jednostek wojskowych w Wielkiej Brytanii w początkowym okresie II wojny światowej (wrzesień – grudzień 1939 r.) / The Question of the Czechoslovak Military Detachments Forming in Great Britain at the Begining of World War II (September – December 1939)
Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski
8. Z polityki brytyjskiej wobec Hiszpanii. Wyspy Zielonego Przylądka, Azory i Wyspy Kanaryjskie w planach Gabinetu Wojennego Winstona S. Churchilla (1940–1941) / From the British Policy towards Spain. Cape Verde Islands, Azores an Canary Islands in the Plans Winston Churchill’s War Cabinet (1940–1941)
Bartosz Kaczorowski
9. Problem międzynarodowej kontroli energii atomowej w polityce rządu Labour Party (1945–1951) / ‘Problem of an International Control of Atomic Energy in Policy of Labour Party’s Government (1945–1951)
Artur Rosiak

Recent Submissions