Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • Zakończenie 

  Lewandowski, Edmund (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
 • Alegoria czasu i historii człowieka w ujęciu literackim 

  Lewandowski, Edmund (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  Long before the social thinkers, Shakespeare pointed out that the world around is a theater, while people are actors who gradually grow older and play distinct social roles. The allegoric representations emphasize in ...
 • Czas a badania socjologiczne 

  Konecki, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  Author presents reflections on the time dimension in the contemporary world, therefore the ways of estimating the time angle in sociology. Although sociology reconstructs the everyday definitions of situations and ...
 • Casus Czeczenia 

  Lewandowski, Edmund (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  The Chechens people are one of the indigenous populations in The Caucasus. Most likely they are Asianites. Theirs cradle was the mountainous-upland region of the southeast part of the Asiatic continent. First notifications ...
 • Obraz Żydów w wybranych polskich materiałach autobiograficznych z okresu II wojny światowej 

  Bokszański, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  The paper presents conclusions from the researches on the depiction of Jewish people set in the selected narrative interviews, being part of a larger survey ‘War and the national identity’. The data consists of 47 ...
 • Ruch feministyczny i kobiecy w Polsce. Interwencja socjologiczna 1994/1995 

  Matuchniak-Krasuska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  In 1994-1995, within the frame of investigations on the social actors’ transformation in post-communist countries carried out by CADiS CNRS center in Paris, Dr. Anna Matuchniak- Krasuska (University of Łódź) and Dr. ...
 • Kryzys miast 

  Majer, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  In many developed countries, social analysts claim the big cities fall, decline or crisis. The paper presents only a fragment of that issue, on a background of big industrial cities in the North and Midwest of the United ...
 • Okoliczności popadania w biedę w wielkim mieście. Na przykładzie Łodzi i Katowic 

  Warzywoda-Kruszyńska, Wielisława; Grotowska-Leder, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  The paper considers covert incentives and qualifying factors of falling into poverty in two Polish big industrial cities, Łódź and Katowice. The researches on poverty (understood in comparative terms) reached the households ...
 • Strategie działań przedsiębiorstw w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych 

  Karczmarczuk, Kryspin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  The article analyzes organizational strategies of the enterprises qualified in four stages to share in the National Investments Founds. Figures allow to assert, that in the organizational practice dominates the exploratory ...
 • Uniwersalne i specyficzne problemy procesów przemian w Europie Środkowej. W poszukiwaniu modelu 

  Kulpińska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  Searching for specific features of transformation in Central European countries, the following factors are mainly taken into account: - a historical background; - social actors’ actions; - a pace and radicalism of the ...
 • Przedmowa 

  Lewandowski, Edmund (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach ...
 • Postrzeganie korupcji - charakterystyka dawców i biorców łapówek 

  Kubiak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  The picture of bribes’ donors and acceptors, in view of figures from the past five years (1988-1993) have changed, which also reflects the major transformation of those years. While before the transformations of the ...
 • Mechanizmy regulacji zachowań etycznych w biznesie 

  Walczak-Duraj, Danuta ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
  The paper reviews characteristic of three principle mechanisms regulating ethical behavior in business. Concerning the First, viz. the socialization mechanism, it emphasizes that judging the ethical code of business from ...