Show simple item record

dc.contributor.authorKawka, Zdzisława
dc.contributor.authorRokicka, Ewa
dc.date.accessioned2015-06-29T10:41:03Z
dc.date.available2015-06-29T10:41:03Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10270
dc.description.abstractArtykuł podejmuje problem charakteru więzi tworzonych w szkole z punktu widzenia jej zadań wychowawczych i dydaktycznych. Szkoła stanowiąca obok domu - wspólnoty najważniejszą instytucję socjalizującą musi spełniać określane warunki, aby proces (socjalizacji) wychowania był zgodny z założonymi oczekiwaniami. Perspektywa historyczno-socjologiczna zastosowana w artykule pozwala postawić tezę, że warunkiem tyra jest m.in. wspólnotowy charakter więzi funkcjonujących w szkole. Tymczasem szkoła współczesna przybiera coraz bardziej charakter zrzeszenia co ogranicza możliwość wypełniania zadań wychowawczych, a także dydaktycznych przez tę instytucję. Więzi występujące w szkole współczesnej mają w większości charakter rzeczowy a nauczyciele i uczniowie tworzą dość wyraźnie oddzielone zbiorowości połączone wewnętrznymi, rzadko krzyżującymi się więziami pozytywnymi, w rezultacie szkoła współczesna nie wyzwala pozytywnej, emocjonalnej motywacji do uczestnictwa w nie jr coraz bardziej ogranicza sferę autentyczności i spontaniczności zachowań, ograniczając również sferę potrzeb, które mogą być w jej ramach zaspokajane. Z tego punktu widzenia niezbędnym wydaje się przynajmniej częściowe odformalizowanie szkoły. Konsekwencją takich zmian strukturalnych byłoby poszerzenie ról nauczycielskich o funkcje wychowawcze i wzrost poczucia podmiotowości u uczniów.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;22
dc.titleCommunity Ties and Educational Function of Schoolpl_PL
dc.title.alternativeWięzi wspólnotowe i funkcja wychowawcza szkołypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number141-151pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodzpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record