Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Redaktor naukowy zeszytu: Jerzy Dzieciuchowicz
Recenzent: Krystian Heffner

CONTENT


 1. Problemy wyjaśniania w geografii kultury. (Explanations to be used in geography of culture)
  K. Rembowska
 2. Amerykańska szkoła geografii kultury. Problemy, perspektywy. (American school of geography of culture. Problems, perspectives)
  K. Rembowska
 3. Naturalizacja ludności polskiej w regionie Rhône-Alpes we Francji po drugiej wojnie światowej. (Naturalization of Polish population in Rhône-Alpes region of France after the Second World War)
  J. Dzieciuchowicz
 4. Staroobrzędowcy w Polsce. (Orthodox Church members in Poland)
  A. Rykała
 5. Współczesna tożsamość etniczna i kulturowa Łemków na obszarze Łemkowszczyzny – uwarunkowania i konsekwencje. (Contemporary ethnic and cultural identity of Lemkos in the Lemkos`land – conditions and consequences)
  M. Barwiński
 6. Rozplanowania wczesnomiejskich osad targowych na obszarze Polski Środkowej (dawna ziemia łęczycko-sieradzka). (Layouts of the early market settlements in Central Poland: former Łęczyca-Sieradz region)
  M. Kulesza
 7. Początki osadnictwa w Gruzji. (Genesis of historical sites in Georgia)
  M. Pirveli
 8. Geografia miast. Perspektywa humanistyczna. Przykład Nowego Jorku. (Urban geography. Humanist approach. The case of New York)
  J. Kaczmarek
 9. Propozycja nowej klasyfikacji terenów miejskich. (Proposition of a new classification of urban areas)
  P. Kotkowski
 10. Przekształcenia przestrzenne I funkcjonalne obszarów przemysłowych w miastach brytyjskich. Przykład Doków w Londynie. (Spatial and functional changes of industrial areas in British cities. The case of London Docklands)
  S. Kaczmarek
 11. Recenzja: Pierwszy bułgarski podręcznik uniwersytecki z geografii ludności i osadnictwa
  M. Baczwarow

Recent Submissions