Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

“Zasięg regionu łódzkiego w świetle badań społecznych preferencji przynależności administracyjnej i powiązań społeczno-gospodarczych” (Szczegółowe wyniki badań społeczności lokalnych w peryferycznej strefie potencjalnego województwa łódzkiego)

Redaktor zeszytu: Andrzej Suliborski
Recenzent: Krystian Heffner

CONTENT


 • Wstęp
  A.Suliborski
  1. Za jakim modelem podziału terytorialnego Polski opowiedzieć się? Wnioski z doświadczeń przeszłości oraz wzorców europejskich. (What is the optimal model of the administrative division of Poland?)
   M.Koter
  2. Metodyczne podstawy administracyjno-terytorialnej reorganizacji państwa w warunkach demokratycznych. (The basic methods of national administrative territorial reorganization under democratic conditions)
   A.Suliborski
  3. Ewolucja funkcji regionotwórczych Łodzi (The evolution of the region-generating functions of Łódź)
   St.Liszewski
  4. Metodyczne i metodologiczne podstawy badań preferencji administracyjnej i poziomu akceptacji reformy terytorialnej oraz związków przestrzennych mieszkańców wybranych gmin regionu łódzkiego. (The basic methods and methodology of research concerning the population in various gmina in the Łódź region)
   A.Suliborski
  5. Społeczne preferencje przynależności administracyjnej mieszkańców południowo – zachodniej części województwa płockiego oraz ich powiązania funkcjonalne i migracyjne. (Public attitudes towards the new administrative division of Poland and people's functional and migratory regional relations: a case study of the south – western part of the Płock voivodship)
   A.Suliborski, D.Walkiewicz
  6. Społeczna percepcja projektów podziału administracyjnego Polski wśród mieszkańców miast i gmin północno-wschodniej części województwa skierniewickiego. (The social perception of the proposals for the administrative division of Poland among inhabitants of the towns and communes in the north-eastern part of the Skierniewice voivodship)
   K.Rembowska
  7. Społeczna percepcja projektów podziału administracyjnego Polski wśród mieszkańców rejonu rawskiego. (The social perception of the proposals of a new administrative division of Poland among inhabitants of the Rawa region)
   A.Wolaniuk
  8. Zasięg przestrzenny potencjalnego województwa łódzkiego na terenie pogranicza obecnych województw piotrkowskiego i radomskiego. (The spatial range of the potential Łódź voivodship on the border of the present voivodships of Piotrków and Radom)
   A.Rochmińska, M.Barwiński
  9. Społeczna percepcja projektów nowego podziału administracyjnego Polski oraz lokalne preferencje administracyjne mieszkańców w rejonie radomszczańskim. (The social perception of the proposals for a new administrative division of Poland and the administrative preferences among the inhabitants of the Radomsko region)
   M.Pirveli, M.Kulesza
  10. Zasięg terytorialny regionu łódzkiego oraz lokalne preferencje podziału administracyjnego niższych szczebli na obszarze ziemi wieluńskiej. (The spatial range of the Łódź region and the local preferences of the administrative division in the Wieluń area)
   M.Sobczyński
  11. Organizacja terytorialna przyszłego województwa łódzkiego (Wyniki badań przeprowadzonych w sześciu gminach rejonu sieradzkiego). (The future organization of the boundaries of the Łódź voivodship (The results of research in six gmina in the Sieradz region)
   A.Matczak, A.M.Niżnik
  12. Powiązania przestrzenne, społeczne i ekonomiczne w regionie łódzkim. Rejon Poddębice-Turek. (Spatial, social and economic relations in the Poddębice-Turek area of the Łódź region)
   S.Kaczmarek, J.Kaczmarek

  Ankieta

  Recent Submissions