CONTENT

Wprowadzenie

Część I. STOSUNEK DO PRACY


 1. Sytuacyjne i środowiskowe różnice stosunku do pracy
  Bronisław Morawski
 2. Stosunek do pracy zawodowej robotników przedwojennej Łodzi
  Bronisława Kopczyńska-Jaworska
 3. Stosunek do pracy w wybranych środowiskach przemysłowych
  Zygmunt Wiatrowski, Elżbieta Podoska-Filipowicz
 4. Pracownik i przedsiębiorstwo - globalne i lokalne układy odniesienia pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych
  Andrzej Pilichowski
 5. Część II. TOŻSAMOŚĆ I PODMIOTOWOŚĆ PRACOWNIKÓW


 6. Interakcyjna konstrukcja kategorii zawodowych "robotnik" i "inżynier". Zagadnienia samoidentyfikacji
  Marek Czyżewski
 7. Poczucie kontroli a miejsce człowieka w organizacji
  Xymena Gliszczyńska
 8. Podmiotowy stosunek do podwładnych a ich spostrzeganie zespołu
  Wojciech Daniecki
 9. Część III. PROBLEMY I SYTUACJE


 10. Zmiana i stałość środowiska pracy jako problem psychologiczny
  Zofia Ratajczak
 11. Samofinansowanie przedsiębiorstw a ich przedsiębiorczość
  Andrzej Gniazdowski
 12. Czynniki sprawnego funkcjonowania rolniczej spółdzielni produkcyjnej
  Elżbieta Psyk-Piotrowska
 13. Przemiany treści pracy w warunkach automatyzacji
  Sławomir Skalmierski
 14. Funkcjonowanie samorządu pracowniczego - uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne
  Jolanta Kulpińska
 15. Orientacja humanizacyjna w przemysłowych warunkach pracy
  Irena Gniazdowska, Tadeusz Gospodarek, Zygmunt Łomny
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Przemiany treści pracy w warunkach automatyzacji 

  Skalmierski, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The paper deals with non-technological aspects of changes in the content of work in the conditions of growing automation. Basing on the empirical research and studies of literature on changes in the content of work of ...
 • Samofinansowanie przedsiębiorstw a ich przedsiębiorczość 

  Gniazdowski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The paper presents an analysis of the state of enforcement of the principle of self-financing of companies (one of the 3 basic principles of the economic reform in Poland) and of its connection with the undertaking ...
 • Podmiotowy stosunek do podwładnych a ich spostrzeganie zespołu 

  Daniecki, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The study was aimed at finding out, in an empirical way, if it is possible to isolate in the behavior of managers of research and designing teams a behavioral-cognitive syndrome called the subjective approach to subordinates, ...
 • Zmiana i stałość środowiska pracy jako problem psychologiczny 

  Ratajczak, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The paper discusses the results of a research of the workers perception of their work milieu with regard to its stable features and changes which take place in it. The research was meant as a basis for the creation of a ...
 • Czynniki sprawnego funkcjonowania rolniczej spółdzielni produkcyjnej 

  Psyk-Piotrowska, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  According to the Bill "Cooperative Law" the cooperative farm is a voluntary and self-governed association of persons. Being an organized form of group farming as woll as a producing company it carries out in independen ...
 • Poczucie kontroli a miejsce człowieka w organizacji 

  Gliszczyńska, Xymena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The problem discussed in the paper derives from cognitive psychology in which a motivational function is ascribed to processes of cognition, and especially to convictions about the possibilities of controlling own behavior ...
 • Interakcyjna konstrukcja kategorii zawodowych "robotnik" i "inżynier". Zagadnienia samoidentyfikacji 

  Czyżewski, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The presented study was inspired by ethnomethodology and conversation analysis and deals with the methods of identity construction in interaction (as opposed to more frequent studies of social identity viewed as a relatively ...
 • Pracownik i przedsiębiorstwo - globalne i lokalne układy odniesienia pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych 

  Pilichowski, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The presented material is a fragment of a study carried out in three State Farms in 1984 as part of a government-sponsored project "Man and His Work". The study covered 383 workers. The paper deals with the perception ...
 • Funkcjonowanie samorządu pracowniczego - uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne 

  Kulpińska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  Attention is paid to the external determinants - such as the system of management of the State economy, the general political and social atmosphere and the legal basis for self-management. In its main part the paper ...
 • Stosunek do pracy w wybranych środowiskach przemysłowych 

  Wiatrowski, Zygmunt; Podoska-Filipowicz, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The main objective of the Bydgoszcz research group has been to describe the present attitudes towards work among manual workers, technical inspectors and service workers in a selection of 20 industrial plants in the Bydgoszcz ...
 • Orientacja humanizacyjna w przemysłowych warunkach pracy 

  Gniazdowska, Irena; Gospodarek, Tadeusz; Łomny, Zygmunt (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The authors put forward a conception of the humanistic approach as a theoretical-cognitive and operational category. The problems of humanization are combined with definition of such phenomena or tendencies in the ...
 • Stosunek do pracy zawodowej robotników przedwojennej Łodzi 

  Kopczyńska-Jaworska, Bronisława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The author tries to answer the question of the role which work played in the every-day life of workers and in their system of values on the basis of studies of the textile workers' culture in Łódź before 1939 (carried ...
 • Wprowadzenie 

  Kulpińska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
 • Sytuacyjne i środowiskowe różnice stosunku do pracy 

  Morawski, Bronisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
  The paper is an empirical document of social differences in attitudes towards work (the emotional approach to certain values of the social system of the worker s company), assumed to be the differences existing between ...