"Replay. The Polish Journal of Game Studies" to pismo poświęcone interdyscyplinarnym studiom nad grami i odbiorcami gier. Publikujemy oryginalne wyniki badań prowadzone z różnych perspektyw, między innymi kulturowej, socjologicznej i filozoficznej, ze szczególnym naciskiem na historię gier cyfrowych. Zagadnienia podejmowane w periodyku dotyczą rozwoju i przeobrażeń medium gier wideo, zjawisk oraz praktyk towarzyszących uczestnictwu w rozgrywce, procesów zachodzących podczas interakcji pomiędzy grą i graczem, metodologii badań nad grami cyfrowymi, studiów przypadków ukazujących specyfikę rozwiązań mechanicznych i stylistycznych, a także znaczenie gier dla dzisiejszej kultury. Wśród poruszanych przez opublikowane artykuły problemów znajdują się między innymi: kwestia narracyjności gier, refleksja nad funkcjonowaniem wirtualnej przestrzeni, znaczenie interfejsu użytkownika, transmedialność gatunków, recepcja estetyki gier oraz ich artystycznego wymiaru.


Nazwa główna: Replay. The Polish Journal of Game Studies
ISSN: 2391-8551
E-ISSN: 2449-8394
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 2014 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more