Redaktor zeszytu Alicja Jarugowa

  Recenzent Jan Matuszewicz

  Redaktor Wydawnictwa UŁ Bogusław Pielat

  Redaktor techniczny Grażyna Kaniewska

  Korektorzy Bogusława Kwiatkowska, Sławomira Rozpara

  Okładkę projektował Andrzej Frydel
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Rachunkowość w warunkach rozrachunku gospodarczego 

  Sochacka, Renata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
  Podstawową hipotezę badawczą prezentowanej pracy sformułowano na gruncie głębokich przemian społeczno-ekonomicznych, mających miejsce w naszym kraju w latach 1980-1983. Brzmi ona jeśli w efekcie dokonywanej reformy mamy ...