Show simple item record

dc.contributor.authorPanasiuk, Damian
dc.date.accessioned2021-08-09T15:02:08Z
dc.date.available2021-08-09T15:02:08Z
dc.date.issued2018-12-30
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38563
dc.description.abstractThe substance flow analysis is a useful tool of the environmental policy. The application of this method allows identifying the main sources of mercury and lead emissions to the environment. It makes it possible to show the most effective and the most cost-effective emission reduction methods. Heavy metals are one of the most hazardous contaminants for humans and the natural environment. The largest emission of mercury to the environment comes from the production of electricity and heat from hard coal and lignite. A significant mercury load is recovered or sent to landfills for hazardous waste as a result of the use of mercury-containing products and from dental practice. It would be advisable to prohibit the use of amalgam fillings to reduce the pressure on the aquatic environment instead of additional burdens for the energy sector. The largest lead emission to the air and water comes from the ferrous and non-ferrous metals industries. The electricity and heat generation is not as important in terms of lead emission as in the case of mercury emission.en
dc.description.abstractAnaliza przepływu substancji jest przydatna w prowadzeniu polityki ekologicznej. Zastosowanie tej metody pozwoliło zidentyfikować główne źródła emisji rtęci i ołowiu do środowiska. Umożliwia to wskazanie najskuteczniejszych i najefektywniejszych kosztowo metod redukcji emisji. Metale ciężkie to jedne z najgroźniejszych dla człowieka i środowiska naturalnego zanieczyszczeń. Największa emisja rtęci do środowiska pochodzi z produkcji energii elektrycznej i ciepła z węgla kamiennego i brunatnego. Znaczący ładunek rtęci podlega odzyskowi lub trafia na składowiska odpadów niebezpiecznych w wyniku użytkowania produktów zawierających rtęć i z praktyki dentystycznej. Wskazany byłby zakaz stosowania wypełnień amalgamatowych w celu zmniejszenia presji na środowisko wodne zamiast dodatkowych obciążeń dla sektora energetycznego. Największa emisja ołowiu do powietrza i wody pochodzi z przemysłu metali żelaznych i nieżelaznych. Produkcja energii elektrycznej i ciepła nie jest tak ważnym źródłem emisji ołowiu, jak w wypadku emisji rtęci.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;4pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectsubstance flow analysisen
dc.subjectheavy metalsen
dc.subjectairen
dc.subjectwateren
dc.subjectPolanden
dc.subjectanaliza przepływu substancjipl
dc.subjectmetale ciężkiepl
dc.subjectpowietrzepl
dc.subjectwodapl
dc.subjectPolskapl
dc.titleZastosowanie analizy przepływu substancji do oceny zanieczyszczenia wód metalami ciężkimi w Polscepl
dc.title.alternativeApplication of the Substance Flow Analysis for the Assessment of Heavy Metal Pollution of Water in Polanden
dc.typeArticle
dc.page.number131-142
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Biologii i Nauk o Środowiskupl
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBIO, Study on the Potential for Reducing Mercury Pollution from Dental Amalgam and Batteries, Raport końcowy przygotowany dla Komisji Europejskiej – DG ENV, BIO Intelligence Service, Paris 2012.pl
dc.referencesEC, EU Energy in Figures. Statistical Pocketbook 2018, European Commission, Luxembourg 2018.pl
dc.referencesEEA, European Pollutant Release and Transfer Register, European Environmental Agency, https://prtr.eea.europa.eu/#/home dostęp: 31.12.2018pl
dc.referencesGIOŚ, Raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami za rok 2016, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Warszawa 2017.pl
dc.referencesGIOŚ, Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2016 roku, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Warszawa 2017.pl
dc.referencesGUS, Ochrona środowiska 2018, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018.pl
dc.referencesIETU, COHIBA Work Package 4. Summary Report Poland, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 2011.pl
dc.referencesKOBiZE, Krajowy bilans emisji SO2, NOX, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata... w układzie klasyfikacji SNAP. Raport syntetyczny, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Warszawa 2015, 2016, 2017, 2018.pl
dc.referencesKOBiZE, Poland’s Informative Inventory Report 2018, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Warszawa 2018.pl
dc.referencesMaxson P., Mercury Flows and Safe Storage of Surplus Mercury, Report by Concorde East/West Sprl for DG Environment of the European Commission, Brussels 2006.pl
dc.referencesPanasiuk D., Analiza przepływu substancji (SFA) jako narzędzie do identyfikacji głównych problemów zanieczyszczenia rtęcią w Polsce, [w:] Rtęć w środowisku – identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka, red. L. Falkowska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2016, s. 129–133.pl
dc.referencesPanasiuk D., Założenia scenariuszy emisji rtęci do powietrza do roku 2020, [w:] Rtęć w środowisku – identyfikacja zagrożeń dla zdrowia człowieka, red. L. Falkowska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013, s. 11–17.pl
dc.referencesPanasiuk D., Głodek A., Substance Flow Analysis for Mercury Emission in Poland, „E3S Web of Conferences” 2013, No. 1, s. 38001.pl
dc.referencesPanasiuk D., Kędzierska N., Antonowicz J.M., Substance Flow Analysis for Lead in Poland for Year 2016, [w:] V-th International Extramural Scientifi c-practical Conference “Current Issues of Biological Science”: Book of Articles, red. Davitashvili M. i in. [w druku].pl
dc.referencesPanasiuk D., Pacyna J.M., Głodek A., Pacyna E.G., Sebesta L., Rutkowski T., Określenie poziomu kosztów i korzyści wdrożenia strategii redukcji emisji rtęci, Raport dla GIOŚ, etap II, NILU Polska Sp. z o.o., Katowice 2010.pl
dc.referencesPanasiuk D., Pacyna J.M., Głodek A., Pacyna E.G., Sebesta L., Rutkowski T., Szacowanie kosztów zanieczyszczenia rtęcią dla scenariusza status-quo, Raport dla GIOŚ, etap I, NILU Polska Sp. z o.o., Katowice 2009.pl
dc.referencesSundseth K., Pacyna J.M., Pacyna E.G., Panasiuk D., Substance Flow Analysis of Mercury Affecting Water Quality in the European Union, „Water Air and Soil Pollution” 2012, Vol. 223, s. 429–442.pl
dc.contributor.authorEmaild.panasiuk@uksw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.53.08
dc.relation.volume53


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0