Show simple item record

dc.contributor.authorLopatynskyi, Yurii
dc.contributor.authorMeglei, Viktor
dc.date.accessioned2021-08-09T15:02:07Z
dc.date.available2021-08-09T15:02:07Z
dc.date.issued2018-12-30
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38561
dc.description.abstractThe conditions for ecological safety and economic growth of Ukrainian agrarian complex are analyzed, as well as the factors effecting on present-day state of agrarian sector are considered and ecological components in a system of Ukrainian agriculture are assessed. Effects of state regulation on ecological and economic development of domestic agrarian sector are characterized. Perspective ways to help solve strategic agrarian tasks include involvement of organizational and economic levers to be the mechanisms for uniform development of various sub-sectors of agrarian economy; introduction of modern integrative logistic-type agrarian associations; betterment of agricultural products’ sales conditions; expansion of sales network on the basis of agrarian market’s improved infrastructure, etc; indisputable support of innovative technologies in the process of production; consideration of ecological and economic factors in conditions of increased use of renewable resources; re-utilization of wastes of agricultural production.en
dc.description.abstractW artykule przeanalizowano warunki bezpieczeństwa ekologicznego i wzrostu gospodarczego sektora agrarnego na Ukrainie. Uwzględniono także czynniki wpływające na jego obecny stan. Autorzy dokonali oceny wpływu regulacji państwowych na rozwój krajowego sektora rolnego. W badaniu wzięto pod uwagę różne sposoby realizacji strategicznych zadań, obejmujące zastosowanie dźwigni organizacyjnych i ekonomicznych jako mechanizmów rozwoju podsektorów gospodarki rolnej. Podkreślono wagę takich rozwiązań jak: wprowadzenie nowoczesnych integracyjnych stowarzyszeń agrarnych typu logistycznego, poprawa warunków sprzedaży produktów rolnych, rozbudowa sieci sprzedaży w oparciu o ulepszoną infrastrukturę rynku rolnego. Ogromne znaczenie dla rozwoju rolnictwa na terenie Ukrainy mogą mieć: wsparcie innowacyjnych technologii w procesie produkcji, uwzględnienie czynników ekologicznych i ekonomicznych w kontekście zwiększonego wykorzystania zasobów odnawialnych czy ponowne wykorzystanie odpadów z produkcji rolnej.pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;4pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectecological and economic developmenten
dc.subjectagrarian sectoren
dc.subjectecological motivationen
dc.subjectrozwój ekologiczny i gospodarczypl
dc.subjectsektor rolnypl
dc.subjectmotywacja ekologicznapl
dc.titleEcological and Economic Development of Agriculture in Ukraineen
dc.title.alternativeEkologiczny i ekonomiczny rozwój rolnictwa na Ukrainiepl
dc.typeArticle
dc.page.number95-109
dc.contributor.authorAffiliationLopatynskyi, Yurii - Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Faculty of Economics, Department of Business Economics and Human Resource Managementen
dc.contributor.authorAffiliationMeglei, Viktor - Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Faculty of Economics, Departmenten
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.references17 Goals to Transform Our World, Sustainable Development Goals, UN, https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ accessed: 27.05.2019en
dc.referencesAppleby M.C., Sustainable Agriculture Is Humane, Humane Agriculture Is Sustainable, „Journal of Agricultural and Environmental Ethics” 2005, No. 18, pp. 293–303.en
dc.referencesBarłowska J., Wolanciuk A., Idec J., Rolnictwo ekologiczne w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata, “Przegląd Hodowlany” 2017, No. 2, pp. 1–4.en
dc.referencesBorodina O., Scientific Basis and Applied Aspects of the Agricultural and Rural Reconstructiveen
dc.referencesDevelopment in Ukraine, „Economy and Forecasting” 2016, No. 4, http://eip.org.ua/docs/EP_16_4_70_uk.pdf accessed: 27.05.2019en
dc.referencesBorodina O., Prokopa I., Theory, Policy and Practice of Rural Development, Institute of Economics and Forecasting of the NASU, Kyiv 2010.en
dc.referencesCiepielewska M., Rolnictwo ekologiczne i GMO szansą dla rozwoju polskiej gospodarki? Korzyści i zagrożenia, “Gospodarka w Praktyce i Teorii” 2014, No. 4(37), pp. 5–20.en
dc.referencesGolinowska M., Rozwój rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2013.en
dc.referencesISO 14001:2015, Environmental Management Systems – Requirements with Guidance for Use, https://www.iso.org/standard/60857.html accessed: 27.05.2019en
dc.referencesKhodakivska O., Ecologization of Agrarian Production: Modern Challenges and Perspectives of Development, „The Economy of the AIC” 2015, No. 5, http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2015_5_9 accessed: 27.05.2019en
dc.referencesPaszke M., Rola Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność w rozwoju zrównoważonym, “Gospodarka w Praktyce i Teorii” 2017, No. 4(49), pp. 55–67.en
dc.referencesPeden D.G., Agroecosystem Management for Improved Human Health: Applying Principles of Integrated Pest Management to People, Annual Meeting of the Canadian Society of Animal Science. Vancouver, British Columbia, Canada, July 5–8, 1998, https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/44660/130901.pdf accessed: 27.05.2019en
dc.referencesPopova O., Sustainable Development of the Agrosphere of Ukraine: Policy and Mechanisms, Institute of Economics and Forecasting of the NASU, Kyiv 2009.en
dc.referencesRadziewicz J., Rolnictwo Wspierane przez Społeczność – zdrowa żywność od rolnika, „Rolniczy Magazyn Elektroniczny” 2016, http://rme.cbr.net.pl/index.php/wiadomosci-rolnicze/573-archiwum-rme/marzec-kwiecien-nr–72/wiadomosci-rolnicze/870-rolnictwo-wspierane-przez-spolecznosc-rws-zdrowa-zywnosc-prosto-od-rolnika accessed: 27.05.2019en
dc.referencesState Statistics Service of Ukraine, http://www.ukrstat.gov.ua accessed: 27.05.2019en
dc.referencesŻmija D., Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, “Polityka Gospodarcza w Okresie Transformacji i Kryzysu” 2014, No. 166, pp. 149–158.en
dc.contributor.authorEmailLopatynskyi, Yurii - y.lopatynskyi@chnu.edu.ua
dc.contributor.authorEmailMeglei, Viktor - viktormeglei@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.53.06
dc.relation.volume53


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0