Show simple item record

dc.contributor.authorKulczycka, Joanna
dc.date.accessioned2021-08-09T15:02:07Z
dc.date.available2021-08-09T15:02:07Z
dc.date.issued2018-12-30
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38560
dc.description.abstractThe circular economy is one of the key elements of the European economic policy, aimed at rational use of resources and minimising the negative impact of product or process on the environment in the value chain. The results of these actions should maintain the value of products and materials for as long as possible and reduce waste and resource use. For this purpose, it is necessary to develop and select indicators for strategical actions in the field of circular economy. Therefore, the article reviews the proposed indicators and priority areas of the circular economy in the EU and selected countries, and assess the ranking of the Polish economy. The priority of circular economy tasks in Poland was the basis to propose important indicators for the assessment of transformation of Polish economy towards circular economy.en
dc.description.abstractGospodarka o obiegu zamkniętym jest jednym z kluczowych elementów europejskiej polityki gospodarczej, zmierzającej do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania produktów i procesów na środowisko w całym łańcuchu wartości. Efektem podejmowanych działań powinno być pozostawanie w gospodarce produktów, surowców i materiałów tak długo, jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być w możliwie największym zakresie zredukowane. W tym celu konieczne jest właściwe opracowanie i dobranie wskaźników do strategii działania w zakresie GOZ. Stąd też celem artykułu jest dokonanie przeglądu proponowanych wskaźników i priorytetowych obszarów GOZ w UE i w wybranych krajach oraz zidentyfikowanie pozycji Polski w wybranych obszarach GOZ. Na tej podstawie oraz uwzględniając specyficzne cele GOZ w Polsce, wyszczególnione w krajowych dokumentach, zaproponowano wskaźniki istotne dla monitorowania transformacji gospodarki polskiej w kierunku GOZ.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;4pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectcircular economyen
dc.subjectdomestic material consumptionen
dc.subjectsecondary raw materialsen
dc.subjectgospodarka o obiegu zamkniętympl
dc.subjectkrajowa konsumpcja materialnapl
dc.subjectsurowce wtórnepl
dc.titleWskaźniki gospodarki o obiegu zamkniętym dla Unii Europejskiej i Polskipl
dc.title.alternativeCircular Economy Idicators for the European Union and Polanden
dc.typeArticle
dc.page.number81-93
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Naukpl
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesEESC, Circular Economy Strategies and Roadmaps in Europe, Identifying synergies and the potential for cooperation and alliance building Final Report. Study, 2019, s. 3–18, https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-01-19-425-en-n.pdf dostęp: 13.05.2019pl
dc.referencesGUS, Rachunki Ekonomiczne Środowiska, Notka informacyjna, Warszawa 2018.pl
dc.referencesJarosiński A., Kulczycka J., Ocena możliwości pozyskiwania niektórych surowców krytycznych w Polsce w związku z realizacją koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, „Inżynieria Mineralna” 2018, t. 19, nr 1, s. 315–324.pl
dc.referencesKulczycka J., Nowaczek A., Smol M., Avdiushchenko A., Hausner J., Gospodarka o obiegu zamkniętym – znajomość i akceptacja założeń wśród mieszkańców Małopolski, „Aura” 2017, nr 10, s. 17–19.pl
dc.referencesPietrzyk-Sokulska E., Radwanek-Bąk B., Kulczycka J., Mineralne surowce wtórne – problemy polskiego nazewnictwa i klasyfikacji w związku z realizacją gospodarki o obiegu zamkniętym, „Przegląd Geologiczny” 2018, t. 66, nr 3, s. 160–165.pl
dc.referencesKomunikat KE, 2014: Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów dla Europy”, KOM 398.pl
dc.referencesKomunikat KE, 2015: Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, KOM 614.pl
dc.referencesKomunikat KE, 2018: w sprawie monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym, KOM 029.pl
dc.referencesProjekt Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym przesłany na KRM, 2018, https://mpit.bip.gov.pl/fobjects/details/480822/pismo-przewodnie-pdf.html dostęp: 13.05.2019pl
dc.referencesProjekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, 2018, https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r62073261902,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-przyjecia-Mapy-drogowej-transformacji-w.html dostęp: 13.05.2019pl
dc.referencesSprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z wdrażania planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, Bruksela 4.03.2019, COM(2019) 190 final.pl
dc.contributor.authorEmailkulczycka@meeri.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.53.05
dc.relation.volume53


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0