Show simple item record

dc.contributor.authorSiedlecki, Tomasz
dc.date.accessioned2021-08-09T15:01:21Z
dc.date.available2021-08-09T15:01:21Z
dc.date.issued2018-09-30
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38554
dc.description.abstractThe article presents the impact of passenger information on transport decisions of residents and transport policy of cities. In addition, the author points out the place of passenger information in the concept of sustainable transport and the economy of sustainable development. Then, he describes the changes that took place in passenger information in Łódź. Among the elements of this system are: communication schemes, passenger information boards, voice announcements or mobile applications. Finally, the author presents the results of the MPK-Łódź survey on changes in passenger information in Łódź.en
dc.description.abstractW niniejszym artykule przedstawiono wpływ informacji pasażerskiej na decyzje transportowe mieszkańców oraz politykę transportową miast. Ponadto autor wskazał rolę informacji pasażerskiej w koncepcji transportu zrównoważonego, a tym samym w ekonomii zrównoważonego rozwoju. Następnie opisał zmiany, jakie wprowadzono w systemie informacji pasażerskiej w Łodzi, podając za przykład postępy w zakresie m.in. schematów komunikacyjnych, tablic informacji pasażerskiej, zapowiedzi głosowych czy aplikacji mobilnych. Na koniec autor zaprezentował wyniki badań MPK-Łódź Sp. z o.o. na temat wprowadzonych zmian w systemie informacji pasażerskiej w Łodzi.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;3pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectpassenger informationen
dc.subjectpassenger information systemen
dc.subjectpublic transporten
dc.subjectcollective transporten
dc.subjectpassenger information boardsen
dc.subjectcommunication schemesen
dc.subjectvoice announcementsen
dc.subjectmobile applicationsen
dc.subjectinformacja pasażerskapl
dc.subjectsystem informacji pasażerskiejpl
dc.subjectkomunikacja miejskapl
dc.subjectpubliczny transport zbiorowypl
dc.subjecttablice informacji pasażerskiejpl
dc.subjectschematy komunikacyjnepl
dc.subjectzapowiedzi głosowepl
dc.subjectaplikacje mobilnepl
dc.titleInformacja pasażerska w łódzkiej komunikacji miejskiej wczoraj i dziśpl
dc.title.alternativePassenger Information in Łódź Public Transport Yesterday and Todayen
dc.typeArticle
dc.page.number99-122
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonometrii Przestrzennejpl
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBrzeziński A., Rezwow M., Zrównoważony transport – ekologiczne rozwiązania transportowe, http://www.transeko.pl/publik/Ekorozwoj_czesc%20transportowa%20A%20Z.pdf [dostęp: 15.04.2018].pl
dc.referencesCichosz M., Innowacje w logistyce miejskiej – zrównoważony transport publiczny, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 383, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.pl
dc.referencesOECD, Toward sustainable transportation, The Vancouver Conference 24–27 March, Vancouver 1996.pl
dc.referencesSzołtysek J., Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.pl
dc.referencesWitkowski K., Aspekt logistyki miejskiej w gospodarowaniu infrastrukturą transportową miasta, „Studia Lubuskie” 2007, nr 3.pl
dc.referencesWydro K.B., Telematyka – znaczenia i definicje terminu, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne” 2005, nr 1–2.pl
dc.referencesZarządzanie komunikacją miejską, red. O. Wyszomirski, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Gdańsk 1999.pl
dc.contributor.authorEmailtomasz.siedlecki@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.52.07
dc.relation.volume52


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0