Show simple item record

dc.contributor.authorPrandecki, Konrad
dc.contributor.authorGajos, Edyta
dc.contributor.authorJaroszewska, Joanna
dc.date.accessioned2021-08-09T15:01:21Z
dc.date.available2021-08-09T15:01:21Z
dc.date.issued2018-09-30
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38553
dc.description.abstractThe article describes issues related to the availability, abstraction and consumption of water in agriculture. The significance of water for the sector is crucial. However, farmers do not put much attention to it and treat water as a free good without any value. Changes in availability, volume of abstraction and the water footprint point out that water is a growing problem in Poland and more attention should be paid to it. Although water consumption in Polish agriculture is one of the lowest among European Union countries it is still high in comparison to water resources. Additionally, the problem of the quality of data related to water was analyzed in the article. The available data are fragmentary and often based on estimates, rather than on actual calculation. This applies to virtually all European countries.en
dc.description.abstractW artykule opisano kwestie związane z dostępnością, poborem i zużyciem wody w rolnictwie. Znaczenie wody dla sektora rolnego jest kluczowe, jednakże rolnicy nie przywiązują dużej wagi do tego zasobu i traktują wodę jako dobro wolne, niemające żadnej wartości. Zmiany dostępności, skali poboru i śladu wodnego wskazują, że gospodarka wodna staje się coraz większym problemem i należy poświęcić jej więcej uwagi, niezależnie od tego, że porównanie danych statystycznych wskazuje, że zużycie wody w polskim rolnictwie jest jednym z najniższych wśród krajów Unii Europejskiej. Jednakże wciąż jest ono wysokie w stosunku do posiadanych zasobów wodnych.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;3pl
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectwater useen
dc.subjectagricultureen
dc.subjectvaluationen
dc.subjectzużycie wodypl
dc.subjectrolnictwopl
dc.subjectwycenapl
dc.titleWykorzystanie wody w rolnictwie polskim na tle krajów Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeWater Use in Polish Agriculture Against the Background of European Union Countriesen
dc.typeArticle
dc.page.number77-97
dc.contributor.authorAffiliationPrandecki, Konrad - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ogólnej Ekonomiki Rolnictwapl
dc.contributor.authorAffiliationGajos, Edyta - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ogólnej Ekonomiki Rolnictwapl
dc.contributor.authorAffiliationJaroszewska, Joanna - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ogólnej Ekonomiki Rolnictwapl
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesCosgrove W.J., Rijsberman F.R., World water vision –making water everybody’s business, Earthscan Publications Ltd, London 2000.pl
dc.referencesEEA, European waters — current status and future challenges, Synthesis, No 9/2012, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012.pl
dc.referencesEurostat, Environmental statistics and accounts in Europe, Publications Offi ce of the European Union, Luxembourg 2010.pl
dc.referencesFAO, The state of the world’s land and water resources for food and agriculture (SOLAW) – Managing systems at risk, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome and Earthscan, London 2011.pl
dc.referencesFAO, Towards a water and food secure future critical perspectives for policy-makers, Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rome 2015.pl
dc.referencesGUS, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2017.pl
dc.referencesIPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)], IPCC, Switzerland, Geneva 2014.pl
dc.referencesKozyra J., Wawer R., Rola agrotechniki w poprawie gospodarki wodnej w produkcji roślinnej, [w:] Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich, red. R. Wawer, J. Kozyra, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Katowice–Warszawa 2017, s. 17.pl
dc.referencesMekonnen M.M., Hoekstra A.Y., A global assessment of the water footprint of farm animal products, Ecosystems, 15, Springer US, Switzerland 2012.pl
dc.referencesMekonnen M.M., Hoekstra A.Y., The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop products, Value of Water Research Report Series No. 47, UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands 2010.pl
dc.referencesMioduszewski W., Woda na obszarach wiejskich, „Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie”, t. 6, z. 1(16), Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Falenty 2006, s. 277–295.pl
dc.referencesWWAP, The United Nations World Water Development Report 2016: Water and Jobs, UNESCO, Paris 2016.pl
dc.contributor.authorEmailPrandecki, Konrad - konrad.prandecki@ierigz.waw.pl
dc.contributor.authorEmailGajos, Edyta - edyta.gajos@ierigz.waw.pl
dc.contributor.authorEmailJaroszewska, Joanna - joanna.jaroszewska@ierigz.waw.pl
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.52.06
dc.relation.volume52


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0