Show simple item record

dc.contributor.authorJurkowska, Beata
dc.date.accessioned2020-03-06T09:35:29Z
dc.date.available2020-03-06T09:35:29Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31611
dc.description.abstractCyprus dispute lasts over 35 years. Prime Minister of Turkey Recep Tayyip Erdogan announced that Ankara would not accept Cyprus as the chairman of the council of the European Union in the second half of 2012 year, if there is no earlier agreement concerning uniting of the island. Cyprus was divided in 1974 in response to a coup made by the Cypriot National Guard on the President of Cyprus Makarios III. In 1983, The Turkish Republic of Northern Cyprus declared itself independent from the Republic of Cyprus. The country was condemned by the United Nations, and is not recognized by any countries other than Turkey. Ankara, which in 2005 started accession negotiations with EU refuses to recognize Republic of Cyprus inhabited mainly by Greeks what causes the conflict between both countries and remains an obstacle to Turkish aspirations to become the member of European Union.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w praktyce i teorii;2
dc.subjectkonflikt cypryjskipl_PL
dc.subjectCyprpl_PL
dc.subjectTurecka Republika Cypru Północnegopl_PL
dc.subjectTurcjapl_PL
dc.subjectintegracja europejskapl_PL
dc.titleKonflikt cypryjski i jego wpływ na proces integracji Turcji z Unią Europejskąpl_PL
dc.title.alternativeCyprus Dispute and its Impact on the Integration Process between Turkey and EUpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number35-41pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczychpl_PL
dc.referencesAdamczyk A., Cypr. Dzieje polityczne, Wydawnictwo Akademicki DIALOG, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesBorucki M., Historia powszechna 1945-1996, Wydawnictwo Mada, Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesJędrzejczak D. (red.), Nowa dziesiątka Unii Europejskiej, Dialog, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesKuczyński M., Krwawiąca Europa, Dom wydawniczy Bellona, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesŁaski P., Secesja części terytorium państwa w świetle prawa międzynarodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1990pl_PL
dc.referencesMalendowski W. (red.), Spory-konflikty zbrojne- terroryzm. Dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2006pl_PL
dc.referencesNitecka-Jagiełło B., Cypr [w:] Encyklopedia świat w przekroju 1981, Wiedza Powszechna Warszawa 1981pl_PL
dc.referencesPassent D., Cypr jako problem międzynarodowy, [w:] Encyklopedia świat w przekroju 1965, Wiedza Powszechna, Warszawa 1965pl_PL
dc.referencesRozalicz K., Sprawa Cypru w stosunkach międzynarodowych [w:] Encyklopedia świat w przekroju 1975, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975pl_PL
dc.referencesSzatkowska J., Cypr [w:] Encyklopedia świat w przekroju 1988, Wiedza Powszechna Warszawa 1988pl_PL
dc.referencesToporek W., Historia powszechna 1945-1998, Małopolska Oficyna Wydawnicza Korona, Kraków 1998pl_PL
dc.referencesTrzciński K. (red), Dylematy państwowości, ASPRA-JR, Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesWyczański A., Historia powszechna. Wiek XVI, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987pl_PL
dc.referencesAdamczyk-Partyka D., Stosunki turecko-cypryjskie w świetle akcesji Turcji do Unii Europejskiej, „Wspólnoty Europejskie- Biuletyn Informacyjny”2006, Nr 9pl_PL
dc.referencesFuksiewicz A., Cypryjska arytmetyka, 20.07.2011, http://wyborcza.pl/prezydencja2011/1,111800,9981817,Cypryjska_arytmetyka.html.pl_PL
dc.referencesKaya A., EU Integration Process: Prospects and Challenges for Turkey, „Wspólnoty Europejskie”, 10/2005pl_PL
dc.referencesNiklewicz K., Cypr zablokował start negocjacji Turków z Unią, ”Gazeta Wyborcza” 12.06.2006, http://wyborcza.pl/1,86682,3409834.html.pl_PL
dc.referencesDeclaration of Independence by Turkish Cypriot Parliament on 15 November 1983, http://www.atcanews.org/archive/declarationofindependence.pdf.pl_PL
dc.referencesCIA- The Word Factbook- Cyprus, 20.07.2011, https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/cy.html#Econ i TRNCpl_PL
dc.referencesTRNC State Planning Organization, February 2008, 20.07.2011, http://www.devplan.org/Frame-eng.html.pl_PL
dc.relation.volume29pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record