Show simple item record

dc.contributor.authorGust, Anna
dc.date.accessioned2020-03-06T09:25:13Z
dc.date.available2020-03-06T09:25:13Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31610
dc.descriptionOpracowanie zostało zrealizowane w ramach uczestnictwa w projekcie „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców – Akronim D-RIM, II edycja”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1, Człowiek – Najlepsza Inwestycja.pl_PL
dc.description.abstractThis study focuses on international standard ISO 14001 series and number of its certifications all over the world and in Poland. Statistics shows that more and more companies are nowadays willing to have their own environmental management system based on the requirements of ISO 14001 standard. The second part of this study focuses on environmental indicators. The main aim was to analyze and compare them in the global and local level. For the research there were chosen three out of twenty three companies, that obtained ISO 14001 and actually operate within the Lodz Special Economic Zone. Analyzed data shows that there is some environmental policy divergence at the global and local level.pl_PL
dc.description.sponsorshipOpracowanie zostało zrealizowane w ramach uczestnictwa w projekcie „Doktoranci – Regionalna Inwestycja w Młodych naukowców – Akronim D-RIM, II edycja”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.1, Człowiek – Najlepsza Inwestycja.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w praktyce i teorii;2
dc.subjectsystemy zarządzania środowiskowegopl_PL
dc.subjectrozwój zrównoważonypl_PL
dc.subjectwskaźniki środowiskowepl_PL
dc.subjectISO 14001pl_PL
dc.titleMiędzynarodowa norma serii ISO 14001 na świecie i w Polsce - porównanie wskaźników środowiskowych wybranych przedsiębiorstw łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznejpl_PL
dc.title.alternativeInternational Standard ISO 14001 Series in the World and Poland - a Comparison of Selected Environmental Indicators of Lodz Special Economic Zone Enterprisespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number25-34pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBrzozowski T., Kierunki doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego, [w:] T. Borys T., Gospodarka a Środowisko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007pl_PL
dc.referencesM. Burchard-Dziubińska, Zarządzanie ekologiczne w przedsiębiorstwie przemysłowym, w: Ekologizacja zarządzania firmą – zielone zarządzanie, red. S. Czaja, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000pl_PL
dc.referencesBurima L., System zarządzania środowiskowego w gospodarce światowej, [w:] Sidorczuk-Pietraszko E., Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2009pl_PL
dc.referencesFura B., System zarządzania środowiskowego ISO 14001 a efektywność przedsiębiorstw. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2001pl_PL
dc.referencesE. Lisowska-Mieszkowska, Systemy zarządzania środowiskowego – rozwój i funkcjonowanie w Polsce, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych”, nr 30, 2007 r., s. 9,10pl_PL
dc.referencesMatuszak – Flejszman A., System zarządzania środowiskowego w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007pl_PL
dc.referencesPoskrobko B., Zarządzanie środowiskiem., PWE, Warszawa, 1998pl_PL
dc.referencesMiędzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, Grupa Robocza 1, Zmiany Klimatyczne 2007, Rozdział 2.10.2pl_PL
dc.referencesPolski Komitet Normalizacyjny, .Norma PN – ISO 14004, Systemy zarządzania środowiskowego. Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających, 1998pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009pl_PL
dc.relation.volume29pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record