Show simple item record

dc.contributor.authorKałuża-Kopias, Dorota
dc.date.accessioned2012-04-04T05:44:17Z
dc.date.available2012-04-04T05:44:17Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/269
dc.description.abstractW historii rozwoju wielkich miast migracje ludności odrywały kluczowe znaczenie. Hierarchiczny charakter przemieszczeń, zgodnie z którym miasta duże charakteryzowały się dodatnim saldem migracji w relacji do miast mniejszych, jak również obszarów wiejskich, istniał jeszcze do początku transformacji systemowej. Z dekady na dekadę udział napływu ludności na wieś, w stosunku do odpływu, wzrastał najszybciej w wielkich miastach. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozmiarów ruchu wędrówkowego ludności, w Łodzi na tle takich miast jak, Poznań, Warszawa i Wrocław. W opracowaniu szczegółowej analizie został podany napływ i odpływ oraz saldo migracji w latach 2000-2008. Przedstawiono również strukturę demograficzną osób uczestniczących w migracjach. Z przedstawionych w artykule danych wynika, iż w Łodzi od 2000 r. występuje ubytek migracyjny ludności o coraz większych rozmiarach i natężeniu. Z analizowanych miast tylko Warszawa charakteryzuje się tendencją wzrostową dodatnich sald migracji. Na skutek ruchu wędrówkowego wszystkie analizowane obszary miejskie „pozyskiwały” młodych migrantów (20-29 lat). W ostatniej dekadzie widoczny jest systematyczny wzrost liczby ludności przeprowadzającej się z wielkich miast na obszary wiejskie województwa, co jest wynikiem suburbanizacji. Obserwując rozwoju procesów społeczno-gospodarczych w Polsce po roku 1990 i przebieg ruchów migracyjnych, widoczny jest wpływ bodźców ekonomiczny na kierunki przemieszczeń ludności.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica; 35
dc.subjectmigracjepl_PL
dc.subjectwielkie miasta
dc.subjectdemografia
dc.titleMigracje wewnętrzne w Łodzi na tle wybranych, największych miast w Polscepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number199-217
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny; Instytut Statystyki i Demografii
dc.referencesBald K., Markowski T. (red.) (), Wyzwania i problemy, Biuletyn Polskiej Akademii Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa
dc.referencesGawryszewski A., 2005, Ludność Polski w XX wieku, Monografie nr 5, PAN IGiPZ, Warszawa
dc.referencesGrochowski, M. 2004, Suburbanizacja w poszukiwaniu leprzych warunków życia (przykład sfery podmiejskiej Warszawy), w: I. Jażdżewska, red., Zróżnicowanie przestrzenne warunków życia w mieście (aglomeracji miejskiej), XVII Konwesatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
dc.referencesKałuża D. 2006, Migracje seniorów w Polsce, (w: J. T. Kowaleski, red, Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku., Łódź
dc.referencesLiszewski S., 2005, Delimitacja obszaru metropolitalnego Łodzi, (w:) Obszar metropolitalny Łodzi – wyzwania i problemy, Bald K., Markowski T. (red.), Biuletyn PAN, Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 215, Warszawa
dc.referencesMarkowski T., Marszał T., 2007, Metropolie obszary metropolitalne metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa
dc.referencesMikulec A., 2008, Próba delimitacji obszaru metropolitalnego Łodzi na podstawie ruchu wędrówkowego ludności w latach 1989-2007, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź
dc.referencesRaporty na temat wielkich miast Polski. Łódź, PricewaterhouseCoopers, dostępne na stronie www. pwc.com/pl
dc.referencesRaporty na temat wielkich miast Polski. Poznań, PricewaterhouseCoopers, dostępne na stronie www. pwc.com/pl
dc.referencesRaporty na temat wielkich miast Polski. Warszawa, PricewaterhouseCoopers, dostępne na stronie www. pwc.com/pl
dc.referencesRaporty na temat wielkich miast Polski. Wrocław, PricewaterhouseCoopers, dostępne na stronie www. pwc.com/pl
dc.referencesRaźniak P.,2006, Migration processes in Polish selected metropolitan areas in the years 2000-2005, “Bulletin of Geography (Socio-Ekonomic Series)”, no. 8/2007
dc.referencesStrzelecki Z., 1989, Cykl życia rodziny a migracje, SGPiS, Warszawa


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record